ارائه ای از شبکه مترجمین ایران برای علاقه مندان به فرهنگ و زبان اسپانیایی و آمریکای لاتین:

اعداد

ترجمه اسپانیایی

ترجمه فارسی

ترجمه اسپانیایی

ترجمه فارسی

ترجمه اسپانیایی

ترجمه فارسی

cero

صفر

diez

ده

veinte

بیست

uno

یک

once

یازده

treinta

سی

dos

دو

doce

دوازده

cuarenta

چهل

tres

سه

trece

سیزده

cincuenta

پنجاه

cuatro

چهار

catorce

چهارده

sesenta

شصت

cinco

پنج

quince

پانزده

setenta

هفتاد

seis

شش

dieciséis

شانزده

ochenta

هشتاد

siete

هفت

diecisiete

هفده

noventa

نود

ocho

هشت

dieciocho

هیجده

cien

صد

nueve

نه

diecinueve

نوزده

mil

یک هزار

 

 

 

ماه های سال

 

ترجمه اسپانیایی

ترجمه فارسی

Enero

ژانویه

Febrero

فوریه

Marzo

مارس

Abril

آوریل

Mayo

می

Junio

ژوئن

Julio

ژوئیه

Agosto

اوت / آگوست

Septiembre

سپتامبر

Octubre

اکتبر

Noviembre

نوامبر

Diciembre

دسامبر

 

 

 

ساعت و زمان

 

ترجمه اسپانیایی

ترجمه فارسی

Qué hora es?

ساعت چند است؟

 Hora

ساعت

 Minuto

دقیقه

 Segundo

ثانیه

 

 

Es la una

1:00

Son las dos

2:00

Son las dos y cuarto

2:15

Son las dos y veinte

2:20

Son las dos y media

2:30

Son veinte para las tres

2:40

Es cuarto para las tres

2:45

Es cinco para las tres

2:55

Son las tres

3:00

Son las tres y veintiocho

3:28

 

 

 

سبزیجات

 

ترجمه اسپانیایی

ترجمه فارسی

maíz

ذرت

pepino

خیار

brócoli

کلم بروکلی

frejol

بادام زمینی

ajo

سیر

pimiento

فلفل

aceituna

زیتون

zanahoria

هویج

champiñón

قارچ

cebolla

پیاز

tomate

گوجه

papa

سیب زمینی

 

 

 

 

مشاغل

 

ترجمه اسپانیایی

ترجمه فارسی

actor

بازیگر

abogado

حقوقدان

actriz

بازیگر زن

artista

هنرمند

cajero

صندوق دار

camarero

گارسن

carnicero

قصاب

carpintero

نجار

cocinero

آشپز

criada

خدمتکار

director

مدیر

electricista

برقکار

empleado

کارمند

enfermero

پرستار

escritor

نویسنده

estudiante

دانشجو

ingeniero

مهندس

mecánico

مکانیک

médico

پزشک

panadero

نانوا

plomero

لوله کش

policía

پلیس

profesor

معلم

recepcionista

مسئول پذیرش

secretario

منشی

 

 

 

 

ایام هفته

 

ترجمه فارسی

ترجمه اسپانیایی

شنبه

sábado

یک شنبه

domingo

دو شنبه

lunes

سه شنبه

martes

چهار شنبه

miércoles

پنج شنبه

jueves

جمعه

viernes

 

مترجمین برای استخدام در شبکه مترجمین راه دشواری طی می کنند. ابتدا باید در آزمون زبان شرکت کنند، در صورت کسب حداقل مورد تایید، در آزمون ترجمه تخصصی، ویراستاری و کامپیوتر شرکت می کنند و سپس چند سفارش را به شکل آزمایشی انجام می دهند.

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه GALA

دارنده استاندارد ISO 17100