ورود کاربر و مترجم

ورود عادی
ورود با رمز یکبار مصرف

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه GALA

دارنده استاندارد ISO 17100