گوگل پادکست ترجمه
استخدام مترجم

در این پادکست سرپرست تیم پشتیبانی شبکه مترجمین به سوالات شما درباره استخدام مترجم پاسخ می‌دهد شنیدن این پادکست به تمام داوطلبان آزمون جذب مترجم توصیه می‌شود.


ترجمه کتاب

کارشناس فروش شبکه مترجمین ایران در این پادکست درباره مراحل ترجمه کتاب و تکمیل پروژه‌های ترجمه کتاب توضیح می‌دهد.


ترجمه مقاله

پاسخ به سوالات متداول درباره سرویس ترجمه مقاله در پادکست کارشناس فروش ترنسنت


ترجمه فیلم، صوت و زیرنویس

پاسخ به سوالات متداول درباره سرویس ترجمه فیلم، صوت و زیرنویس در پادکست کارشناس فروش ترنسنت