لیست قیمت ترجمه و تخفیفات حجمی زبان و زمینه بر اساس

صفحه استاندارد حاوی 250 کلمه است . قیمت های این جدول برای زمان عادی است. برای مشاهده تعرفه های نیمه فوری و فوری سفارش ترجمه خود را ثبت کنید.

برای محاسبه کامل تخفیف‌ها سفارش خود را ثبت کنید
تعداد صفحات استاندارد تعداد کلمات زمان تحویل درصد تخفیف قیمت ترجمه یک کلمه قیمت ویرایش بر اساس میزان تغییر مورد نیاز
طلایی نقره ای برنز
ویرایش کامل (بازنویسی فایل) ویرایش متوسط ویرایش جزئی
501 تا 20,135 صفحه 125,001 تا 5,033,750 کلمه 69 تا 2000 روز 20 % 762 ریال 358 ریال 167 ریال
201 تا 500 صفحه 50,001 تا 125,000 کلمه 31 تا 68 روز 15 % 810 ریال 381 ریال 178 ریال
101 تا 200 صفحه 25,001 تا 50,000 کلمه 18 تا 30 روز 12 % 838 ریال 394 ریال 184 ریال
51 تا 100 صفحه 12,501 تا 25,000 کلمه 11 تا 17 روز 10 % 857 ریال 403 ریال 188 ریال
26 تا 50 صفحه 6,251 تا 12,500 کلمه 6 تا 10 روز 5 % 905 ریال 425 ریال 199 ریال
1 تا 25 صفحه 1 تا 6,250 کلمه 0.5 تا 5 روز 0 % 953 ریال 448 ریال 209 ریال

ارتباط واتس‌اپ با کارشناس فروش: 989387267638+

تخفیف جدید و منحصر به فرد ترجمه روی جملات تکراری و مشابه

  • در حال حاضر این تخفیف روی سفارش های بیش از 10000 کلمه اعمال می شود.
  • این تخفیف با تحلیل اختصاصی متن سفارش و سفارش های قبلی کاربر (در صورت وجود) و با استفاده از نرم افزار ترادوس محاسبه می شود.
  • برای محاسبه تخفیف سفارش ترجمه خود را ثبت کنید.
نوع جمله درصد تخفیف
جملات تکراری 70%
جملات مشابه 40%

مثالی از چگونگی تحلیل متن و محاسبه تخفیف جملات تکراری و مشابه:

ارسال سفارش و محاسبه تخفیف

برای اطلاع از قیمت ترجمه رسمی به سایت دارالترجمه رسمی ساترا مراجعه کنید.

لیست قیمت برای سفارش های زمینه بر اساس

متن دریافتی از لحاظ دستور زبان، ساختار جملات، نکات نگارشی و انتقال مفهوم و صحت ترجمه (در صورت ارسال فایل دو زبانه) بررسی و ایرادهای احتمالی آن رفع می‌شود.

قیمت ویرایش و بازخوانی به شرح زیر است:

تعداد کلمه زمان تحویل ویرایش ویرایش کامل (بازنویسی فایل) ویرایش متوسط ویرایش جزئی
126,001 تا 150,000 کلمه 85 تا 100 روز 1,215 ريال 911 ريال 608 ريال
51,001 تا 126,000 کلمه 35 تا 84 روز 1,291 ريال 968 ريال 646 ريال
25,501 تا 51,000 کلمه 18 تا 34 روز 1,336 ريال 1,002 ريال 668 ريال
12,001 تا 25,500 کلمه 9 تا 17 روز 1,367 ريال 1,025 ريال 684 ريال
6,001 تا 12,000 کلمه 5 تا 8 روز 1,443 ريال 1,082 ريال 722 ريال
1 تا 6,000 کلمه 1 تا 4 روز 1,518 ريال 1,139 ريال 759 ريال

قیمت و هزینه خدمات ترجمه همزمان و اعزام مترجم همزمان زبان

  • قیمت هر عدد گوشی روزانه 15،000 تومان است و حداقل تعداد می بایست 50 عدد باشد.
  • دستمزد یک نفر اپراتور روزانه 150،000 تومان است.
نوع ترجمه قیمت
ترجمه همزمان (با هدفون) یک روز 15،000،000 ریال
ترجمه حضوری نصف روز 4،000،000 ریال
ترجمه حضوری یک روز 7،000،000 ریال

جدول پرداخت قسطی هزینه ترجمه سفارش‌های بزرگ

امکان پرداخت هزینه ترجمه سفارش های بزرگ به صورت قسطی فراهم است. کاربران به ازای هر قسط میزان معینی از ترجمه را دریافت خواهند کرد و در عین حال از تخفیف حجمی سفارش هم بهره مند خواهند شد. تعداد اقساط و مهلت پرداخت هر قسط به شکل کامل در هنگام پرداخت اولیه و در جزئیات سفارش به اطلاع کاربران می رسد.

توجه: پرداخت قسطی برای کیفیت های طلایی و نقره ای قابل استفاده است.

ثبت سفارش و محاسبه تخفیف تا 70%
شرححداقل قیمت سفارشحداقل زمان انجام ترجمه
پرداخت دو قسطی 5,000,000 ریال 15 روز
پرداخت سه قسطی 12,000,000 ریال 30 روز

فهرست قیمت پایه ترجمه کلیه زبان ها برای یک صفحه و یک کلمه

در این جدول قیمت و نرخ پایۀ یک صفحه و یک کلمه برای ترجمه هر زبان مشخص شده است. سفارش های شما بسته به حجم سفارش از 5 تا 20 درصد تخفیف در قیمت ترجمه برخوردار خواهند شد.
زبان مبدأ به مقصدکیفیتقیمت هر کلمهقیمت هر صفحه
آلمانی به فارسیطلایی + بازخوانی2272 ریال 567,900 ریال
اردو به انگلیسیطلایی + بازخوانی2459 ریال 614,600 ریال
اردو به فارسیطلایی + بازخوانی2459 ریال 614,600 ریال
ارمنی به فارسیطلایی1819 ریال 454,600 ریال
اسپانیایی به انگلیسیطلایی3588 ریال 897,000 ریال
اسپانیایی به فارسیطلایی + بازخوانی1837 ریال 459,200 ریال
انگلیسی به اردوطلایی + بازخوانی2459 ریال 614,600 ریال
انگلیسی به اسپانیاییطلایی3588 ریال 897,000 ریال
انگلیسی به پشتوطلایی + بازخوانی2459 ریال 614,600 ریال
انگلیسی به دریطلایی + بازخوانی2459 ریال 614,600 ریال
انگلیسی به عربیطلایی2459 ریال 614,600 ریال
انگلیسی به فارسینقره ای448 ریال 111,900 ریال
انگلیسی به فارسیبرنز209 ریال 52,200 ریال
انگلیسی به فارسیطلایی + بازخوانی953 ریال 238,100 ریال
انگلیسی به کردیطلایی4255 ریال 1,063,600 ریال
اکراینی به فارسیطلایی + بازخوانی3967 ریال 991,700 ریال
ایتالیایی به فارسیطلایی + بازخوانی1837 ریال 459,200 ریال
پرتغالی به فارسیطلایی + بازخوانی3273 ریال 818,200 ریال
پشتو به انگلیسیطلایی + بازخوانی2459 ریال 614,600 ریال
پشتو به فارسیطلایی + بازخوانی2459 ریال 614,600 ریال
تاجیک به فارسیطلایی + بازخوانی3273 ریال 818,200 ریال
ترکی آذربایجانی به فارسیطلایی + بازخوانی1819 ریال 454,600 ریال
ترکی استانبولی به فارسیطلایی + بازخوانی1818 ریال 454,400 ریال
تولید محتوای فارسیطلایی435 ریال 108,700 ریال
چینی به فارسیطلایی3273 ریال 818,200 ریال
دری به انگلیسیطلایی + بازخوانی2459 ریال 614,600 ریال
روسی به فارسیطلایی + بازخوانی1818 ریال 454,400 ریال
رومانیایی به فارسیطلایی + بازخوانی4255 ریال 1,063,600 ریال
ژاپنی به فارسیطلایی3273 ریال 818,200 ریال
سوئدی به فارسیطلایی + بازخوانی3273 ریال 818,200 ریال
عربی به انگلیسیطلایی2459 ریال 614,600 ریال
عربی به فارسیطلایی + بازخوانی1080 ریال 269,900 ریال
فارسی به آلمانیطلایی + بازخوانی2947 ریال 736,600 ریال
فارسی به اردوطلایی + بازخوانی2459 ریال 614,600 ریال
فارسی به ارمنیطلایی2364 ریال 590,900 ریال
فارسی به اسپانیاییطلایی + بازخوانی2393 ریال 598,100 ریال
فارسی به انگلیسیطلایی + بازخوانی1639 ریال 409,600 ریال
فارسی به انگلیسینقره ای804 ریال 200,900 ریال
فارسی به ایتالیاییطلایی + بازخوانی2393 ریال 598,100 ریال
فارسی به پرتغالیطلایی + بازخوانی4255 ریال 1,063,600 ریال
فارسی به پشتوطلایی + بازخوانی2459 ریال 614,600 ریال
فارسی به ترکی آذربایجانیطلایی + بازخوانی2364 ریال 590,900 ریال
فارسی به ترکی استانبولیطلایی + بازخوانی2358 ریال 589,300 ریال
فارسی به چینیطلایی4255 ریال 1,063,600 ریال
فارسی به روسیطلایی + بازخوانی2358 ریال 589,300 ریال
فارسی به ژاپنیطلایی4255 ریال 1,063,600 ریال
فارسی به سوئدیطلایی3868 ریال 966,900 ریال
فارسی به عربیطلایی + بازخوانی1433 ریال 358,200 ریال
فارسی به فرانسهطلایی + بازخوانی2358 ریال 589,300 ریال
فارسی به لهستانیطلایی + بازخوانی4255 ریال 1,063,600 ریال
فارسی به هلندیطلایی3737 ریال 934,200 ریال
فارسی به کردیطلایی4255 ریال 1,063,600 ریال
فارسی به کره ایطلایی + بازخوانی4255 ریال 1,063,600 ریال
فرانسه به فارسیطلایی + بازخوانی1818 ریال 454,400 ریال
لهستانی به فارسیطلایی + بازخوانی3273 ریال 818,200 ریال
مجاری به فارسیطلایی + بازخوانی3273 ریال 818,200 ریال
هلندی به فارسیطلایی3273 ریال 818,200 ریال
ویرایش و بازخوانی انگلیسیویرایش جزئی759 ریال 189,800 ریال
ویرایش و بازخوانی انگلیسیویرایش متوسط1139 ریال 284,700 ریال
ویرایش و بازخوانی انگلیسیویرایش کامل (بازنویسی فایل)1518 ریال 379,500 ریال
ویرایش و بازخوانی فارسیویرایش جزئی276 ریال 69,000 ریال
ویرایش و بازخوانی فارسیویرایش متوسط414 ریال 103,500 ریال
ویرایش و بازخوانی فارسیویرایش کامل (بازنویسی فایل)552 ریال 138,000 ریال
کردی به انگلیسیطلایی4255 ریال 1,063,600 ریال
کردی به فارسیطلایی1837 ریال 459,200 ریال
کره ای به فارسیطلایی3273 ریال 818,200 ریال

فهرست زمینه هایی که دارای ضریب قیمت هستند.

برخی از زمینه های تخصصی ترجمه با توجه به کمبود مترجم دارای ضریب قیمت ترجمه هستند. البته قیمت ترجمه زیرنویس فیلم سینمایی کمتر است.
زمینهضریب قیمت ترجمه
پزشکی1.25
حقوق1.5
خبر و گزارش های ژورنالیستی1.25
رزومه و انگیزه نامه1.25
زیرنویس فیلم سینمایی و سریال0.7
فلسفه1.5
قرارداد و اسناد تجاری1.5
متون ادبی و شعر2
معارف اسلامی و الهیات2
معماری و شهرسازی1.25
نفت ، گاز و پتروشیمی1.25
واژه‌نامه2

توجه

نکات ضروری

  • تعداد کلمات پایه هر صفحه برابر 250 کلمه است و هزینه نهایی ترجمه بر اساس تعداد کلمات متن مبدا محاسبه می شود.
  • تمامی سفارش ها به شکل تایپ شده تحویل می شود و هزینه پرینت جداگانه محاسبه می شود.
  • سفارش های فوری و نیمه فوری در زمان سریعتر ترجمه می شوند و قیمت و هزینه ترجمه آنها بالاتر است
  • به علت محاسبه نادقیق قیمت ترجمه خطی و صفحه‌ای، قیمت هر خط ترجمه و قیمت هر صفحه ترجمه در سایت مطابق با تعداد کلمات موجود در هر خط یا صفحه محاسبه می‌شود. قیمت‌دهی کلمه‌ای دقیق‌ترین روش قیمت‌گذاری ترجمه است.
  • قیمت ترجمه مقاله ISI در سایت معادل هزینه ترجمه فارسی به انگلیسی در یکی از پلن‌های طلایی یا نقره‌ای خواهد بود.
همین حالا سفارش دهید!

فهرست تمام زمینه‌های تخصصی ترجمۀ موجود

هزینه ترجمه اکثر زمینه‌های تخصصی و قیمت ترجمه مقاله ISI در شبکه مترجمین ایران بدون ضریب محاسبه می‌شود. برای استعلام قیمت ترجمه فایل خود را ارسال کنید.

پزشکی
حقوق
روان شناسی
شیمی
علوم اجتماعی و جامعه شناسی
ریاضی، فیزیک و آمار
عمران
کامپیوتر و شبکه
محیط زیست و منابع طبیعی
مدیریت و فناوری اطلاعات
مکانیک
هنر
زیست شناسی
متون ادبی و شعر
اقتصاد
ورزشی و تربیت بدنی
برق و الکترونیک
مهندسی صنایع
فلسفه
زمین شناسی و معدن
معارف اسلامی و الهیات
عمومی
قرارداد و اسناد تجاری
متالورژی و مواد
زیرنویس فیلم سینمایی و سریال
کشاورزی
سیاسی و روابط بین الملل
نفت ، گاز و پتروشیمی
معماری و شهرسازی
تاریخ
حسابداری و مالی
هوافضا
رمان و داستان
صنایع غذایی
گیم، اینترنت و گجت
گردشگری
نظامی
مهندسی شیمی
مهندسی پزشکی
خبر و گزارش های ژورنالیستی
رزومه و انگیزه نامه
واژه‌نامه

قیمت ترجمه فیلم و ترجمه و پیاده سازی فایل صوتی

نوع خدمت ترجمهواحد زمانیقیمت ترجمه و هزینه
(ریال)
پیاده سازی و ترجمهدقيقه اي199,929
ترجمه (بدون پیاده سازی)دقيقه اي166,607
پیاده سازی (به زبان مبدا)دقيقه اي97,108
ترجمه در صورت وجود زیرنویس فایل اصلیدقيقه اي97,108
عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

دارنده استاندارد ISO 17100

دارنده استاندارد ISO 17100

تنها نماینده رسمی SDL Trados در ایران

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه جهانی سازی و بومی سازی GALA

عضو اتحادیه GALA