با توجه به این که رشته‌های ورزشی فراوانی وجود دارد، بهتر است مترجم این نوع متون اصطلاحاً «مترجم ورزشکار» باشد و بداند که باید در رشتهٔ صخره ‌نوردی «anchor» را «کارگاه» ترجمه کند. شبکه مترجمین ایران، تضمین می‌کند که سفارش‌های شما به چنین مترجم‌های مجربی سپرده شود.

فدراسیون ورزش همگانی و سازمان سما از جمله مشتری‌هایی هستند که ترجمهٔ سفارش‌های ورزشی خود را از ما خواسته‌اند.

ما در شبکه مترجمین، برای احترام به حق انتخاب کاربر، سه سطح طلایی، نقره ای و برنز ایجاد کرده ایم. همچنین با ایجاد سه سطح زمانی عادی، نیمه فوری و فوری سعی کرده ایم تا هزینه ها را تاحد ممکن کاهش دهیم.

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه GALA

دارنده استاندارد ISO 17100