حسابداری رشته‌ای مستلزم دقت زیاد است. بنابراین، مترجم‌های این حوزه نیز علاوه بر تخصص در فن ترجمه و حسابداری باید دقت بالایی هم داشته باشند. از این جهت، سفارش‌های حوزه حسابداری شما در شبکه مترجمین ایران به مترجم‌های مجرب سپرده می‌شود تا علاوه بر این که asymmetric gain timeliness را «به موقع بودن نامتقارن سود» ترجمه کنند، در وارد کردن اعداد و ارقام نیز دقت کافی را داشته باشند.

در سایت دانلود رایگان مقاله می‌توانید مقالات معتبر حسابداری را دریافت کنید و با ثبت سفارش ترجمه مقالات خود را ترجمه کنید.

برخی مشتریان شبکه مترجمین در زمینه حسابداری:

سازمان حسابرسی، دانشگاه شیراز، دانشگاه ولایت، مرجع مقالات تخصصی ایران، مؤسسه هادیان شهر تهران، سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا، شرکت بازرگانی شرکت تلاش و توسعه، بیمه دانا، شرکت تومن ایران

در اینجا، می‌توانید برخی لغات تخصصی حسابداری را، که توسط تیم شبکه مترجمین ایران ترجمه شده، مشاهده نمایید.

 

عبارت مبدا

ترجمه عبارت

value relevance

ارتباط ارزشی- مرتبط بودن- رابطۀ ارزشی

equity return

بازده سهام

inflation rate

نرخ تورم

laggard firms

شرکت های دیرپذیرنده

technology sourcing

منبع یابی تکنولوژی

cash flow

جریان نقدی

spillover

سرریز، خارجی

incumbent firms

شرکت های متصدی

public equity

سهامی عام

external finance

منابع مالی خارجی

receivable accounts

حساب‌های دریافتنی

receipt

برگه دریافت وجه

sales volume report

گزارش حجم فروش

value added

ارزش افزوده

opening document

سند افتتاحیه

detailed account

تفصیلی واحد

Standing Interpretations Committee

کمیته ی دائمی تفاسیر

Securities and Exchange Commission

کمیسیون اوراق بهادار و بورس

balance sheet

ترازنامه

generally accepted accounting principles

مبانی پذیرفته شده‌ی حسابداری