مجموعه علوم سیاسی دارای گرایش‌های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل (دارای گرایش های روابط بین‌الملل و دیپلماسی کنترل تسلیحات)، مطالعات منطقه‌ای، اندیشه سیاسی در اسلام و دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی است. مترجمی که در زمینه سیاست و علوم سیاسی ترجمه می‌کند باید، علاوه بر داشتن فن ترجمه، با دنبال کردن اخبار و متون سیاسی از اصطلاحات به روز سیاسی آگاه باشد و totalitarian را به «تمامیت‌خواه» ترجمه کند. ما سفارش‌های شما را به مترجمین آگاه به اصطلاحات سیاسی و مسلط بر زبان مبدأ و مقصد می‌سپاریم.

 تعدادی از مقالات سیاسی ترجمه‌‌شده در شبکه مترجمین ایران از لحاظ علمی تأیید شده‌اند. علاوه بر این، باشگاه سپاهان، مدرسه علوم سیاسی، مركز تحقيقات مخابرات ايران، صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه، موسسه دیده بان، موسسه مبشر صبح، دانشگاه علوم پزشکی مازندران با شبکه مترجمین ایران همکاری داشته‌اند.

برخی لغات تخصصی سیاسی ترجمه شده توسط شبکه مترجمین ایران در این بخش آورده شده است.

 

عبارت

ترجمه عبارت

Development Assistance Committee

کمیته مساعدت در توسعه

multilateral trading system

سیستم تجاری چندجانبه

CFSP

سیاست خارجی اتحادیه اروپا

official development assistance

کمک های رسمی توسعه ای

transatlantic

فراآتلانتیک

European Security Strategy

استراتژی امنیتی اروپا

multilateral environmental agreement

توافقنامه محیط زیستی چند جانبه

trade policy

سیاست تجاری

rule of law

حاکمیت قانون

ESDP

سیاست مشترک دفاعی و امنیتی

mainstreaming

جریان اصلی

structural foreign policy

سیاست خارجی ساختاری

protectionist

حمایت گر

redress

جبران خسارت

Marxism

مارکسیسم

substantive democracy

دموکراسی اساسی

communist party

حزب کمونیست

political order

نظم سیاسی

gross domestic product

تولید ناخالص داخلی

bureaucratic authoritarian

بوروکراتیک اقتدارگرا