متالوژی علم شناخت فلزات و فناوری های کار با فلزات می باشد. اولین فلزی که شناخته شد، فلز مس بود که برای اولین بار بطور خالص و بدون از مواد معدنی دیگر مورد استفاده قرار گرفت. امروزه به کمک علم متالوژی است که آلیاژهای متفاوتی در صنعت ساخته می شود. درحال حاضر این رشته به عنوان مادر صنعت شناخته می شود.از این رو تعداد دانشجوی بسیاری را به خود جذب کرده است. از آنجا که تقریبا در تمامی وسایل امروزی از فلز استفاده می شود. در تمامی صنایع به دانشجویان رشته متالوژی نیاز است و این رشته فرصت شغلی زیادی را فراهم می کند. این رشته دارای گرایش های متالوژی ذوب فلزات، متالوژی صنعتی و متالوژی استخراجی می باشد.

همانطور که گفته شد، رشته متالوژی رشته ای تخصصی در باب فلزات و کاربرد آنهاست. به همین دلیل، متون تخصصی متالوژی سرشار از لغات تخصصی می باشند. در شبکه مترجمین ایران، ترجمه متون تخصصی متالوژی و مواد به کسانی سپرده می شود که از مفاهیم و لغات تخصصی این رشته آگاهی دارند و می توانند بهترین معادل را برای لغات برگزینند. 

برخی از مشتریان شبکه مترجمین ایران در زمینه متالوژی و مواد:

مرکز خدمات الکترونیک سامان،فارس ریزان مواد، شرکت بنیا ساتراپ پدیده، شرکت پرگاسیران، تولیدی پرتو کوره القایی (تپکا)