معماری علم طراحی ساختمان‌های زیبا و اصیل، متناسب با نحوه استفاده و موقعیت فیزیکی ساختمان، است. این رشته متشکل از گرایش‌های طراحی و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است.

در شبکه مترجمین ایران سفارش‌های ترجمه معماری به مترجمان متخصص در این رشته سپرده می‌شود تا لغات تخصصی آن به درستی ترجمه شود. مترجم‌های ما با آگاهی از مفاهیم ساختمانی و معماری عباراتی مانند notational systemرا به درستی به «ساختار نشانه‌ای» ترجمه می‌کنند.

مرکز فناوری‌های زیست‌محیطی، شرکت پژوهش و عمران، دبیرخانه همایش روشنایی و نورپردازی، شهرداری تهران، کشت و صنعت زرند برای ترجمه‌های معماری خود به شبکه مترجمین اعتماد کرده‌اند.

برخی از لغات تخصصی معماری ترجمه شده در شبکه مترجمین ایران در جدول زیر آمده است.

 

 عبارت تخصصی معماری

 ترجمه عبارت تخصصی معماری

geothermal

 در معماری= زمین گرمایی

high-rise

در معماری= [ساختمان] بلند مرتبه

biogas

در معماری= زیست گاز

digestion plant

در معماری= کارخانه تولید سوخت

dwelling unit

در معماری= واحد مسکونی

biotope

در معماری= زیست جای

eco-cycle

در معماری= چرخه اکولوژیکی

photovoltaic

در معماری= فتوولتاییک

cogeneration plant

در معماری= نیروگاه تولید همزمان

green point

در معماری= نقطه سبز

public space

در معماری= فضای عمومی

streetscape

در معماری= نماهای خیابانی

Dirty Water On-site Management

در معماری= مدیریت آب آلوده در محل

Passive water storage

در معماری= مخزن آب غیرفعال

water treatment

در معماری= تصفیه آب

Dirty Water On-site Management

در معماری= مدیریت آب آلوده در محل

Clean Water Building Management

در معماری= مدیریت آب تمیز ساختمان

Blackwater

در معماری= گندآب

cartography

در معماری= نقشه‌نگاری

zaum language

در معماری= زبان فرامعنا