فلسفه علم تفکر است. علم بررسی پدیده‌های عالم هستی، انسان‌ها، تمامی موجودات زنده و روابط حاکم بر آن‌ها. فلسفه آزادانه‌ترین فعالیت انسان است که محدودیت نمی‌شناسد. به همین دلیل مطالعه متون فلسفی بسیار دشوار است. طوری که فهمیدن این متون حتی به زبان مادری بسیار سخت است. اما ترجمه توانایی فراتری را می‌طلبد. زیرا مترجم علاوه بر درک عمیق متن، لازم است تا لغات معادل متن را به خوبی شناسایی کند. این امر در متون فلسفی اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند. در این علم هر کلمه روحی به متن می‌بخشد و اگر کلمات به خوبی انتخاب نشوند معنای مفاهیم تغییر می‌کند.

شبکه مترجمین ایران از حساسیت ترجمه متون فلسفی به خوبی آگاه است. به همین دلیل سفارش‌های شما به مترجمین دانش‌آموخته علم فلسفه سپرده می‌شود؛ مترجم‌هایی که توانایی درک متون فلسفی را داشته باشند، در انتخاب کلمات ظرافت به خرج دهند و عبارتی مانند plurivocality را به «چندفحوایی» ترجمه کنند.

برخی از مؤسسات و شرکت‌هایی که برای ترجمه متون فلسفی به شبکه مترجمین ایران اعتماد کرده‌اند:

مؤسسه فرهنگی هنری زیتون، نشر اوسانه، آریان صبا آسانبر، ایرانسل

تعدادی از کلمات تخصصی فلسفی، که در شبکه مترجمین ایران ترجمه شده، در جدول زیر آمده است.

 

عبارت فلسفه

ترجمه عبارت تخصصی فلسفه

representation

 در فلسفه= بازنمود

records

در فلسفه= سوابق / اسناد

practice

در فلسفه= کاربست

mnemons

در فلسفه= یادسپاره‌ها

microphysics

در فلسفه= میکروفیزیک

methodology

در فلسفه= روش / روش‌شناسی

liminality

در فلسفه= آستانگی

hybridity

در فلسفه= چندرگه‌ای

exteriorization

در فلسفه= برون‌فکنی

mediation

در فلسفه= واسطه‌گری / میانجی‌گری

notion

در فلسفه= انگاره

objective

در فلسفه= عینی

ecological

در فلسفه= بوم‌شناختی

disengagement

در فلسفه= پیوند بریدن

deconstruct

در فلسفه= ساختارشکنی

bioregional

در فلسفه= زیست‌پهنه‌ای

semantic genealogy

در فلسفه= تبارشناسی معنایی (با شک)

collective memory

در فلسفه= حافظه‌ی جمعی

community archiving

در فلسفه= آرشیوسازیِ شهروندی/مردم‌نهاد/ توده‌ای

discursive

در فلسفه= گفتمانی