حوزه روان شناسی مملو از عبارات و اصطلاحاتی است که مترجم بدون آشنایی با آن‌ها نمی‌تواند از پس ترجمه این متون برآید. بدین ترتیب، در شبکه مترجمین سفارش‌های روان‌شناسی شما به مترجم‌هایی سپرده می‌شود که، علاوه بر دانش زبانی، توانایی درک متون روان‌شناسی را داشته باشند و لغات تخصصی روانشناسی را بشناسند. مترجمین متخصص و مجرب شبکه مترجمین ایران می‌دانند که forgiveness intervention را باید «مداخله بخشایشگری» ترجمه کنند.

با ثبت سفارش ترجمه در شبکه مترجمین ایران، بهترین کیفیت در ترجمه تخصصی روان‌شناسی را تجربه کنید.

علاوه بر خدمات ترجمه، ما پایگاهی از مقالات معتبر جهانی ایجاد کرده‌ایم. کافی است به سایت دانلود رایگان مقاله مراجعه و مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید. به راحتی می‌توانید مقاله را رایگان دانلود کنید.

در این جا، علاوه بر مقالات آکادمیک تأییدشده در زمینه روانشناسی، به چند مورد از مشتری‌هایی که به ما اعتماد کرده‌اند اشاره می‌کنیم: دانشگاه علامه، انتشارات زرین کلک، انتشارات زریر، مرکز کاهش وزن سیبیتا، اداره آموزش و پرورش استان لرستان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان.

در ادامه، می‌توانید برخی لغات تخصصی روان‌شناسی را، که توسط تیم شبکه مترجمین ایران ترجمه شده، مشاهده نمایید.

 

عبارت

ترجمه عبارت

Therapeutic

درمانی

contextual transference

انتقال زمینه‌ای

Countertransference

انتقال متقابل

projective identification

همانندسازی فرافکن

Psychoanalysis

روان‌کاوی

symbolic representation

بازنمایی نمادین

representational configuration

انگاره بازنمودی

empathic responsiveness

پاسخگویی همدلانه

Maladaptive

ناسازگار

self-object tie

پیوند خود منظور

clinical discovery

کشف بالینی

aesthetic response

پاسخ زیباشناختی

Polyhedron

چندوجهی

Epigastric

صفراوى

spiritual self-portrait

خودنگاره معنوی

Delirium

روان آشفتگی

reflect on

تامل و اندیشیدن موشکافانه

Openness

گشودگی فکری

Impulsivity

تکانش‌گری

cognitive domain

دامنه شناختی