نفت از مهم ترین سوخت های فسیلی است که امروزه بشر استفاده های فراوانی از آن می کند. بیشترین انرژی جنبشی، گرمایی و شیمیایی از نفت ایجاد می شود. به همین دلیل است که نفت به عنوان سرمایه یک کشور به حساب می آید. به منظور استفاده بهینه از نفت رشته مهندسی نفت با گرایش های اکتشاف نفت، مخازن نفت، حفاری نفت و بهره‌برداری از منابع نفت به وجود آمده است.

شبکه مترجمین ایران برای ترجمه تخصصی نفت و پتروشیمی از مترجمان زبردست درین رشته استفاده می کند. مترجمانی که به خوبی از لغات تخصصی متون نفت و پتروشیمی آگاهی دارند و می توانند بهترین معادل را در زبان مبدا و مقصد برگزینند.

 برخی از مشتریان ما در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی در بخش زیر آمده است:

پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، پتروشیمی آریاساسول، فناوری اطلاعات و ارتباطات کاسپین، نفت پاسارگاد، شرکت پیشگامان فن اندیش تهران، انرشیمی، پیشگامان نفت دانا، شرکت پارس شاوران، شرکت پترو کویر آران، دقت حرکت صنعت سبز پارسیان، شرکت انرژی دانا ،شرکت ایران رضی، شرکت ملی پالایش و پخش