زمینه گسترده مدیریت شامل مواردی چون مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت کارآفرینی می‌شود. بدین ترتیب، مدیریت متخصص‌های زیادی را به خود جذب می‌کند. مدیریت، به خاطر اهمیت بالایش، معمولاً بالاترین کیفیت را می‌طلبد.

 بنابراین، ما برای ترجمه متون تخصصی مدیریت مترجم‌هایی را انتخاب می کنیم که سر رشته‌ای از مدیریت داشته باشند؛ مترجمی که رشته‌های مختلف را بشناسد، بر لغات تخصصی گرایش‌های مختلف مدیریت تسلط داشته باشد و بداند neuroeconomic را باید «اقتصاد عصب‌‌پایه» ترجمه کند.

با ثبت سفارش ترجمه خود در شبکه مترجمین، از صحت ترجمه تخصصی مدیریتی خود مطمئن باشید.

در زیر نیز به چند مورد از مشتری‌هایی که به شبکه مترجمین ایران اعتماد کرده‌اند اشاره شده است: آدینه بوک، دانشگاه تربیت مدرس، گروه مشاوره مدیریت رادمان، نفت پاسارگاد، انتشارات زریر، پتروشیمی آریاساسول، سازمان حسابرسي، هلدینگ پرهام، سازمان منطقه آزاد کیش، معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری.

 برخی لغات تخصصی مدیریتی، به ترجمه شبکه مترجمین ایران، در جدول زیر آمده است.

 

عبارت تخصصی مدیریت

 ترجمه عبارت تخصصی مدیریت

Workflow

 در مدیریت= جریان کاری

cross-functional team

در مدیریت= تیم میان‌کارکردی

feature sets

در مدیریت= مجموعه قابلیت‌ها

Lean UX

در مدیریت= تجربه کاربری ناب

KPI

در مدیریت= شاخص های کلیدی عملکرد

feedback loop

در مدیریت= حلقه بازخورد

market segment

در مدیریت= بخش بازار

fiat money

در مدیریت= پول بی‌پشتوانه

debt level

در مدیریت= سطح بدهی

policy distortions

در مدیریت= انحراف در سیاست ها

KM process

در مدیریت= فرایند مدیریت دانش

TQM practices

در مدیریت= مدیریت کیفیت جامع

extrinsic motivation

در مدیریت= انگیزش بیرونی

measurement madness

در مدیریت= جنون ارزیابی

gaming strategy

در مدیریت= راهبرد بازی

sweep week

در مدیریت= هفته های ارزیابی

reductionist

در مدیریت= فروکاست گرا

prefrontal cortex

در مدیریت= قشر پیش پیشانی

neuromarketing

در مدیریت= بازاریابی عصب‌پایه

emotional intelligence

در مدیریت= هوش هیجانی