برای مترجمنکته‌های ترجمه

تفاوت such as با including

در بسیاری از مقالات علمی برای تعیین نهاد یک جمله ارائه مثال ضروری است. معمولا پیش از این مثال‌ها عبارت «such as» یا واژه «including» به کار برده می‌شود. استفاده از این عبارت‌ها می‌تواند سردرگم کننده باشد، از این رو در این بخش از نکات ویرایشی به چگونگی ذکر صحیح مثال در جمله‌ها می‌پردازیم.

مثالهای غیرضروری

در بسیاری از موارد برای ذکر مثال پس از «such as» یا «including»، قبل از این عبارت‌ها ویرگول به کار برده می‌شود. زمانی که از ویرگول استفاده می‌شود، مثال‌ها عنصری غیرمحدودکننده را تشکیل می‌دهند که می‌توان آنها را حذف کرد بدون این که معنی جمله تغییر کند.

 • Many world-renowned athletes,such as Lionel Messi and Michael Phelps, are also among the richest people on Earth.
 • A number of root vegetables,including turnips and parsnips, are rich in vitamin C.

مثالهای ضروری

اگر مثال‌ها برای فهم کامل جمله ضروری باشد، نمایانگر عنصری محدود کننده هستند و نباید آنها را با ویرگول از جمله جدا کرد. لطفا توجه کنید که از «including» معمولا برای معرفی عنصر محدودکننده استفاده نمی‌شود.

 • Proteins such as VieA and CdgJ degrade the second messenger cyclic-di-GMP in Vibrio cholerae.

در این مثال اگر از عبارت «Proteins degrade … cyclic-di-GMP….» استفاده می‌کردیم، هیچ اطلاعات مفیدی منتفل نمی‌شد.

such-as-includingاستفاده از such as در مقابل including در گذر زمان: منبع Google Ngram

سایر نکتهها

چند نکته دیگر درباره «such as» و «including»:

 • بعد از این عبارت‌ها از دونقطه (:) استفاده نکنید؛ آنها برای ارائه مستقیم مثال‌های مربوطه به کار می‌روند. استفاده از دو نقطه بعد از عبارتی مانند «including the following» در پایان یک جمله کامل (جمله‌واره پایه یا مستقل) پذیرفته است. مثلا:
  This proposal lays forth new guidelines for several committees, including the following:the scientific program committee, the steering committee, and the membership committee.
 • از «such as» یا «including» در جایی دیگر از جمله (یعنی نامرتبط با نهاد) هم می‌توان برای ارائه مثال استفاده کرد.
  The street featured several new hybrid vehicles, including a Toyota Prius and a Ford Fusion.
 • نکته آخر اینکه، از واژه «like» می‌توان به جای عبارت «such as» استفاده کرد. اما در ترجمه تخصصی متون دانشگاهی باید به دلیل ایجاد ابهام (احتمال اشتباه گرفتن با فعل «to like») و به دلیل غیررسمی بودن از به‌کار بردن واژه «like» پرهیز کرد.
 • «such as» (همچون، مثل، مانند، از قبیل) و «including» (شامل، از جمله) دو راه برای ارائه یا ذکر مثال در نگارش متون هستند؛
 • اگر قبل از این عبارت‌ها ویرگول به‌کار برده شود، مثال‌ها بخش اصلی و ضروری جمله نیستند؛
 • اگر از ویرگول استفاده نشود، مثال‌هایی که بعد از «such as» می‌آید می‌تواند (مانند عنصری محدودکننده) به تعیین نهاد کمک کند.

امیدوایم این پست شما را در فهم بهتر کاربرد «such as» و «including» در ترجمه فارسی به انگلیسی یا ویرایش نیتیو مقالات دانشگاهی کمک کرده باشد. منتظر خواندن نظرات شما هستیم.

منبع
Editing Tip: 'Such As' and 'Including'

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

 1. بسیار عالی تفاوت بیان
  شده است.برایتان آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
  لطفا به این فعالیت ارزنده ادامه دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا