1 هفته پیش

    حافظه ترجمه چیست؟ | ابزار کمک مترجم

    این مطلب درباره حافظه ترجمه (Translation Memory)، که بخشی از ابزارهای کمک مترجم است، نوشته شده. درباره نحوه کارکرد حافظه…
    بهمن ۲۷, ۱۳۹۷

    محقق گوگل | Google Scholar برای یافتن کلمات تخصصی مقاله

    استفاده از واژگان تخصصی صحیح در ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی اهمیت زیادی دارد. علاوه بر اینکه مقاله شما بر…