عمومی

همه چیز در مورد فعل مضارع عربی

زبان عربی از آن زبان‌هایی است که در نگاه اول، پیچیده و دشوار به نظر می‌رسد، اما با شروع یادگیری، خواهید دید که همۀ بخش‌های این زبان بسیار ساختارمند است و می‌توان به راحتی، آن را آموخت. فعل مضارع یکی از بخش‌های این زبان قاعده‌مند است و قواعد مشخصی دارد. فعل مضارع حاصل ترکیب فعل ماضی با یک سری حروف مشخص است. قسمت‌های مختلف زبان عربی مانند یک پازل است و فعل مضارع عربی یکی از تکه‌های این پازل است. اگر می‌خواهید به این زبان شیوا مسلط شوید یا این‌که مسیر ترجمه عربی به فارسی یا بالعکس را در پیش بگیرید، می‌بایست این قسمت از پازل را فرا بگیرید.

در این مطلب، هر آنچه باید در مورد فعل مضارع عربی بدانید به زبان ساده برای‌تان خواهیم گفت. با شبکه مترجمین ایران همراه باشید!

فعل مضارع چیست؟

هیچ جمله‌ای بدون فعل کامل نمی‌شود! بنابراین، یادگیری فعل عربی به اندازه یادگیری الفبای عربی اهمیت دارد. افعال واژگانی هستند که عملی یا رویدادی را توصیف می‌کنند و فعل مضارع به عملی اشاره دارد که هنوز ادامه دارد و به اتمام نرسیده است یا این‌که به طور مرتب، انجام می‌شود.

سه مرحله ساخت فعل مضارع عربی

در زبان عربی، فعل مضارع، مانند دیگر فعل های عربی، از لحاظ جنس و تعداد تابع فاعل است. برای ساختن فعل در زبان عربی، کافی است روند زیر را طی کنید:

 • زمان فعل را مشخص کنید.
 • فاعل فعل را تعیین کنید.
 • پسوند و پیشوند صحیح را به فعل اضافه کنید.

عدد فعل مضارع عربی

ضمایر عربی را بر این اساس طبقه‌بندی می‌کنند:

 • مفرد
 • مثنی
 • جمع

پسوند و پیشوند فعل مضارع را براساس همین ضمایر مشخص می‌کنند. با یادگیری اعداد اصلی و اعداد ترتیبی به عربی می‌توانید

شخص در زبان عربی

در زبان عربی، سه شخص وجود دارد:

 • اول شخص
 • دوم شخص
 • سوم شخص

این عامل نیز در تعیین پیشوند و پسوند فعل مضارع عربی نقش دارند

قیدهای مضارع در زبان عربی

وجود قیدهایی مانند «الآن» (یعنی اکنون) و «كُلَّ يَوم» (یعنی هرروز) در جمله کار را برای‌تان راحت می‌کنند. در واقع، وجود این قیدها حاکی از مضارع بودن فعل است.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

أَذهَبُ إلى الجامِعَة كُلَّ يَوم. (من هر روز، به دانشگاه می‌روم.)

أَتَحَدَّثُ مَع أُمي الآن. (اکنون، با مادرم صحبت می‌کنم.)

پسوندها و پیشوندهای فعل مضارع عربی

اما فعل مضارع را چگونه می‌سازند؟ فعل مضارع حاصل ترکیب فعل ماضی با پسوندها و پیشوندهای مشخص است. در زیر، از پشوندها و پیشوندهای فعل مضارع عربی برای‌تان گفته‌ایم.

پیشوندهای فعل مضارع عربی

 • (أ) اول شخص مفرد (أنا)
 • (نـ) اول شخص جمع (نحن)
 • (تـ) دوم شخص مفرد (أنت)
 • (یـ) سوم شخص مذکر مفرد، مثنی و جمع (هو، هما، هم)
 • (تـ) سوم شخص مونث، مثنی و جمع (هی، هما، هنَّ)

پسوندهای فعل مضارع عربی

 • ین (دوم شخص مفرد مونث)
 • ان (دوم شخص مثنی)
 • ون (دم شخص جمع مذکر)
 • نَ (دوم شخص جمع مونث)
 • ان (سوم شخص مثنی)
 • ون (سوم شخص مذکر جمع)
 • نَ (سوم شخص جمع مونث)

در جدول زیر، خواهید دید چگونه می‌توانیم با این پسوندها و پیشوندها فعل مضارع بسازیم:

ضمیر اِستخرجَ تعلّمَ زَلْزَلَ كتبَ
أنا أَسْتَخْرِجُُ أَتَعَلَّمُ أُزَلْزِلَ أَكْتُبُ همزه+فعل ماضی
نحنُ نَسْتَخْرِجُ نَتَعَلَّمُ نُزَلْزِلُ نَكْتُبُ نـ+ فعل ماضی
أنتَ تَسْتَخْرِجُ تَتَعَلَّمُ تُزَلْزِلُ تَكْتُبُ تـ+فعل ماضی
أنتِ تَسْتَخْرِجِى تَتَعَلَّمِى تُزَلْزِلِى تَكتُبِي تـ+فعل+ی
أنتما تَسُتَخْرِجَا تَتَعَلَّمَا تُزَلْزِلا تَكْتُبَا تـ+فعل ماضی+ا
أنتُم تَسْتَخْرِجُوا تَتَعَلَّمُوا تُزَلْزِلُوا تَكْتُبُوا تـ+فعل ماضی+وا
أنتُنَّ تَسْتَخْرِجْنَّ تَتَعَلَّمْنَّ تُزَلْزِلْنَّ تَكْتُبْنَّ تـ+فعل ماضی+ن
هو يَسْتَخْرِجُ يَتَعَلَّمُ يُزَلْزِلُ يَكْتُبْ یـ+فعل ماضی
هى تَسْتَخْرِجُ تَتَعَلَّمُ تُزَلْزِلُ تَكْتُبُ تـ+فعل ماضی
هما يَسْتَخْرِجَان يَتَعَلَّمَان يُزَلْزِلان يَكْتُبَان یـ+فعل ماضی+ان
هما تَسْتَخْرِجَان تَتَعَلَّمَان تُزَلْزِلان تَكْتُبَان تـ+ فعل گذشته+ان
هم يَستَخْرِجُوا يَتَعَلَّمُوا يُزَلْزِلُوا يَكْتُبُوا یـ+فعل ماضی+وا
هُنَّ تَسْتَخْرِجْنَّ تَتَعَلَّمْنَّ تُزَلْزِلْنَّ تَكْتُبْنَّ تـ+فعل ماضی+ن

 

کاربرد فعل مضارع عربی در جمله

تا به این‌جا، متوجه شدید فعل مضارع را چگونه صرف کنید. اما چگونه باید این افعال را در جمله به کار ببریم؟ در نمونه‌های زیر، خواهید دید چگونه می‌توانید فعل مضارع را در جمله به کار بگیرید.

يَجْلِسُ يَجْلِسُ أَخِي في المَسْجِدِ
يَبْدَأ ُ یَبْدَأ ُ العَمَلُ الساعَةَ العَاشِرَةَ
يُصْلِحُ المُهَنْدِسُ يُصْلِحُ التِّلْفَازَ
يُفْسِدُ الطِّفْلُ يُفْسِدُ لُعَبَهُ
يَقْتَرِبُ يَقْتَرِبُ الشَّهرُ مِنْ نِهَايَتِهِ
يَبْتَعِدُ یَبْتَعِدُ رَأْيُكَ عَنِ الصَّوَابِ
يَسْتَخْرِجُ يَسْتَخْرِجُ المُهَنْدِسُونَ النِّفْطَ مِنَ الأَرْضِ
يَسْتَعْلِمُ يَسْتَعْلِمُ المُسَافِرُ عَنْ مَوْعِدِ إقلاع الطَّائِرَةِ

چگونه فعل مضارع عربی را منفی کنیم؟

برای منفی کردن فعل مضارع عربی، می‌توانید چهار کلمه را پیش از آن قرار دهید:

 • لا
 • لَنْ
 • لَمْ
 • مَا

از میان این موارد، «لا» هیچ تغییری در فعل ایجاد نمی‌کند و صرفاً معنایش را تغییر می‌دهد.

به جدول زیر توجه کنید:

أَشْرَبُ الحَلِيْب. لا أَشْرَبُ الحَلِيْب.
يَحْضُرُ الطَّبِيْب. لا يَحْضُرُ الطَّبِيْب.
يُسَافِرُ الطُّلَّاب. لا يُسَافِرُ الطُّلَّاب.

«لَنْ» و «لَمْ» سبب تغییر زمان فعل مضارع می‌شوند. لَنْ زمان فعل مضارع را به آینده تغییر می‌دهد. همچنین، ظاهر فعل را تغییر می‌دهد. لَمْ نیز ظاهر فعل مضارع را تغییر می‌دهد و زمان فعل مضارع را به ماضی تغییر می‌دهد.

اگر سری به انواع دیکشنری عربی به فارسی بزنید، می‌توانید با ترجمه این افعال بیشتر آشنا شوید.

فعل مضارع عربی برای ساختن فعل مستقبل

فعل مستقبل (آینده) نیز از دل فعل مضارع بر می‌آید. این فعل با افزودن پیشوند ساخته می‌شود. در واقع، اگر «سـَ»  یا «سوف» را پیش از فعل مضارع بگذارید، فعل مستقبل خواهید داشت.

برای مثال:

سأكتُبْ.

سوفَ أكتُبْ.

سخن آخر

هر جمله به فعل نیاز دارد، بنابراین، فعل اهمیت ویژه‌ای در یادگیری هر زبانی، اعم از زبان عربی، دارد. فعل مضارع عربی، مانند دیگر بخش‌های دستوری این زبان، قواعد مشخص و مختص به خودش را دارد. فعل مضارع عربی  همیشه با یکی از این حروف  «نـ»، «یـ»، «تـ»، «أ»  آغاز می‌شود و به «ین»، «ان»، «ون»، «نَ»، «ان»، «ون» و «نَ» ختم می‌شود. کلمۀ «لا» یگانه منفی‌کننده‌ای است که زمان فعل مضارع و ظاهر آن را تغییر نمی‌دهد. با توجه به این نکات، می‌توانید به این تکه از پازل زبان عربی مسلط شوید و بتوانید آن را به راحتی نیز ترجمه کنید.

نوشته های مشابه

‫5 دیدگاه ها

 1. سلام و احترام خیلی توضیحتون کامل و مختصر بود، همچنین قابل فهم من دانشجوی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی هستم الانم دارم زبان عربی رو یاد میگیرم. ممنونم

 2. وقتی مطالب رو خوندم کلا متوجه شدم ممنون از لطفتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا