شبكه مترجمين ايران، به‌عنوان نخستين مؤسسه ارائه خدمات آنلاين ترجمه و پيشگام در كارآفرينی صنعت ترجمه ايران به صورت ادواری و اقدام به برگزاری آزمون‌های جذب كارشناسان و مترجمان در حوزه‌های مختلف می‌كند.

در تاریخ 1399/04/26 نيز آزمون آنلاینی در دو بخش تستی و ترجمه برگزار شد. بخش تشریحی داوطلبانی که حدنصاب 60%  در آزمون تستی را کسب کردند، ارزیابی شد.

در ادامه، ID پذیرفته شدگان بخش تشریحی و ترجمه اعلام می‌شود. ضمن تبریک به پذیرفته‌شدگان، از آن‌ها دعوت می‌شود برای فعال شدن حساب کاربری، بعد از دریافت پیامک و ایمیل، مدارک خود را در سایت تکمیل کنند. فایل راهنما از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.

داوطلبان در ردیف سبز رنگ پذیرفته شده‌اند.
داوطلبان در ردیف قرمز پذیرفته نشده‌اند. (در تستی مردود شده‌اند، غایب بوده‌اند یا در تشریحی مردود شده‌اند)

 

برای پیدا کردن ID به اکانت خود مراجعه کنید، ID عددی است که کنار اسم شما نوشته شده است:

https://transet.ir/login.aspx

همچنین، با توجه به گویا بودن توضیحات و محدودیت در ظرفیت پاسخگویی، خواهشمند است از تماس‌های غیرضروری در مورد آزمون خودداری فرمائید. 

Transnet ID درصد امتیاز
249645 70.80% 70
249172 76.40% 70
251718 77.40% 70
253005 72.60% 70
253092 74.50% 70
250290 85.80% 70
253274 69.80% 70
253284 80.20% 70
253389 72.60% 70
237741 76.40% 70
253751 78.30% 70
246782 71.70% 70
254177 75.50% 70
254098 67% 70
165551 68.90% 70
243566 67% 70
254762 77.40% 70
254913 61.30% 70
249146 82.10% 70
256230 73.60% 70
256234 78.30% 70
250829 82.1% 70
256366 77.40% 70
219241 75.5% 70
256328 74.50% 70
256760 69.8% 70
256855 72.60% 70
256995 69.80% 70
245565 78.30% 70
207221 82.10% 70
214399 67% 70
253960 76.40% 70
257356 75.50% 70
257368 80.20% 70
173607 63.20% 70
178507 79.20% 70
21351 60.40% 70
252234 69.80% 90
240797 80.20% 90
250242 71.70% 90
43451 70.80% 90
253938 65.10% 90
253782 67.90% 90
242591 72.60% 90
236077 75.50% 90
221260 69.80% 90
245679 63.2% 90
244064 75.50% 90
254695 76.40% 90
256848 67.90% 90
256914 66% 90
256924 78.30% 90
226273 70.80% 90
132663 84.90% 90
257319 73.60% 90
253348 73.60% 100
169737 71.70% 100
254409 82.10% 100
98680 73.60% 100
257382 81.10% 100
251472 79.20% 120
253428 85.80% 120
253753 76.40% 120
212971 77.40% 120
248063 73.60% 120
254281 66% 120
252847 77.40% 120
95914 78.30% 120
256114 66% 120
254403 82.10% 120
256497 70.80% 120
256719 84.90% 120
256893 71.70% 120
63601 70.80% 120
257179 85.80% 120
227256 72.60% 120
257313 85.80% 120
220825 84.90% 120
246251 83% 120
252802 77.40% 150
249048 84.90% 150
255045 81.10% 150
246803 82.10% 150
257322 78.3% 150
256419 75.50% 200
190893 83% - 77.4% fail
249458 78.3% fail
256872 68.9% fail
256130 63.2% fail
175444 59.4% fail
256828 54..7% fail
253676 50% fail
252902 40.6% fail
254021 34% fail
254474 24.5% fail
254552 0% fail
116051 74.5 fail
254401 60.4 fail
68974 89.60% fail
94722 86.80% fail
252315 83% fail
257211 82.10% fail
256625 82.10% fail
253787 81.10% fail
254329 81.10% fail
256351 80.20% fail
256989 80.20% fail
174811 79.20% fail
253058 78.30% fail
253633 78.30% fail
244448 78.30% fail
172057 78.30% fail
25961 77.40% fail
253458 77.40% fail
250776 76.40% fail
251851 76.40% fail
237059 76.40% fail
257266 76.40% fail
256498 75.50% fail
256586 75.50% fail
253075 74.50% fail
249858 74.50% fail
250052 74.50% fail
252892 74.50% fail
254052 73.60% fail
256043 73.60% fail
256407 73.60% fail
257010 73.60% fail
257010 73.60% fail
253323 72.60% fail
244031 72.60% fail
256564 72.60% fail
117718 72.60% fail
235671 71.77% fail
252938 71.70% fail
243489 71.70% fail
178318 71.70% fail
256126 71.70% fail
248721 71.70% fail
257224 71.70% fail
214422 71.70% fail
253642 70.80% fail
246252 70.80% fail
254601 70.80% fail
254870 70.80% fail
256455 69.80% fail
256574 69.80% fail
222235 69.80% fail
85021 69.80% fail
187098 69.80% fail
251894 68.90% fail
254987 68.90% fail
257325 68.90% fail
257332 68.90% fail
253518 68.90% fail
84696 67.90% fail
250616 67.90% fail
248216 67.90% fail
250686 67.90% fail
256875 67.90% fail
257229 67.90% fail
220310 67% fail
248634 67% fail
250584 67% fail
62699 67% fail
248415 67% fail
254315 67% fail
256424 67% fail
251031 67% fail
253614 66% fail
228567 66% fail
254549 66% fail
243708 66% fail
245983 66% fail
181176 66% fail
227267 66% fail
257259 66% fail
232375 66% fail
253387 65.10% fail
251892 65.10% fail
253586 65.10% fail
253726 65.10% fail
93272 65.10% fail
239311 65.10% fail
242647 65.10% fail
256766 65.10% fail
256694 65.10% fail
256956 65.10% fail
257206 65.10% fail
252051 64.20% fail
254015 64.20% fail
250239 64.20% fail
254720 64.20% fail
254876 64.20% fail
256415 64.20% fail
256607 64.20% fail
242580 64.20% fail
253669 63.20% fail
254364 63.20% fail
254868 63.20% fail
254929 63.20% fail
256610 63.20% fail
257080 63.20% fail
254823 63.20% fail
256942 62.30% fail
256941 62.30% fail
236880 62.30% fail
239255 61.30% fail
254310 61.30% fail
251158 61.30% fail
244983 61.30% fail
250862 61.30% fail
249597 60.40% fail
256238 60.40% fail
256552 60.40% fail
240005 60.40% fail
256797 60.40% fail
256336 59.40% fail
253764 59.40% fail
247889 59.40% fail
253351 58.50% fail
253937 58.50% fail
241073 58.50% fail
254944 58.50% fail
254003 57.70% fail
253882 57.50% fail
256109 57.50% fail
257353 57.50% fail
256682 56.60% fail
252974 55.70% fail
256302 55.70% fail
256849 55.70% fail
256861 55.70% fail
257051 54.70% fail
250164 53.80% fail
254900 53.80% fail
237076 52.80% fail
181697 52.80% fail
257089 52.80% fail
257369 52.80% fail
252943 51.90% fail
253948 51.90% fail
128761 51.90% fail
257104 51.90% fail
257292 51.90% fail
257283 51.90% fail
252849 51.90% fail
254454 51.90% fail
253645 50.90% fail
221058 50.90% fail
253951 50.90% fail
254771 50.90% fail
153810 50.90% fail
254756 50.90% fail
253316 50% fail
253390 49.10% fail
254158 49.10% fail
249353 49.10% fail
254653 49.10% fail
257065 49.10% fail
254418 48.10% fail
190978 47.20% fail
256430 47.20% fail
253469 46.20% fail
256102 46.20% fail
216779 46.20% fail
257172 46.20% fail
250800 45.30% fail
221527 45.30% fail
249100 45.30% fail
254237 42.50% fail
255013 42.50% fail
253450 41.50% fail
253881 39.60% fail
257113 39.60% fail
252801 37.70% fail
256810 37.70% fail
255021 36.80% fail
257201 36.80% fail
257185 34% fail
236485 33% fail
257291 32.10% fail
256392 31.10% fail
256505 30.20% fail
251815 28.30% fail
252863 27.40% fail
253341 26% fail
257133 26.40% fail
235027 0% fail
251364 0% fail
211975 0% fail
253846 0% fail
104523 0% fail
246160 0% fail
190774 0% fail
254988 0% fail
256246 0% fail
210495 0% fail
252868 fail
252962 fail
253313 fail
253317 fail
245239 fail
253563 fail
253628 fail
25961 fail
253981 fail
254123 fail
254285 fail
253978 fail
143337 fail
254541 fail
254656 fail
247930 fail
254802 fail
254787 fail
240761 fail
255009 fail
256177 fail
256244 fail
256369 fail
256647 fail
256710 fail
248000 fail
193772 fail
257021 fail
257057 fail
257110 fail
222514 fail
257222 fail
257236 fail
257273 fail
221589 fail

آرشیو اخبار ترجمه

دیدگاه‌ها و پرسش‌ها

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن دیدگاه
حسنا بنی عامریان 1399/09/26 23:08
سلام. حد نصاب قبولی در آزمون تستی و تشریحی چند است؟در صورت به حد نصاب نرسیدن آزمون تستی،آزمون تشریحی تصحیح نمی شود؟؟
شیرین نصاری 1399/05/23 11:08
سلام متاسفانه ای دی رو گم کردم و لینک که گذشتین نمیتونم وارد بشم لطفان راهنمایی کنید
راميار 1399/05/11 20:55
سلام. من در حين ترجمه چهارمين متن امتحان وقت كم آوردم و نتونستم دكمه پايان رو بزنم و صفحه پايان امتحان ظاهر شد. آيا امكانش هست كه دليل مردود شدن من نزدن دكمه پايان باشه و به خاطر اون متنهاي من تصحيح نشده باشن؟
TransnetLogo 1399/05/11 20:55

با سلام

لطفا در سایت وارد شوید از طریق تیکت به پشتیبانی مساله را پیگیری کنید.

« 1 » 
داشتن مترجمین متخصص در زمینه های مختلف، که اغلب در رشته مورد نظر تحصیل کرده اند و سپردن کار به کاردان، باعث شده است که ما از پس ترجمه متون سنگین علمی به خوبی بر بیا ایم.

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه GALA

دارنده استاندارد ISO 17100