قطعی تلفن‌های دفتر در تاریخ 11 تیر 98

متن کامل

کسب استاندارد ISO 17100 توسط شبکه مترجمین ایران

متن کامل

معرفی صفحه اینستاگرام شبکه مترجمین ایران

متن کامل

نتایج آزمون آنلاین استخدام مترجم اردیبهشت 98

متن کامل

« 1 2 3 4 5  ... » 
داشتن مترجمین متخصص در زمینه های مختلف، که اغلب در رشته مورد نظر تحصیل کرده اند و سپردن کار به کاردان، باعث شده است که ما از پس ترجمه متون سنگین علمی به خوبی بر بیا ایم.

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

دارنده استاندارد ISO 17100

دارنده استاندارد ISO 17100

تنها نماینده رسمی SDL Trados در ایران

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه جهانی سازی و بومی سازی GALA

عضو اتحادیه GALA