تغییرات در تیم کنترل کیفی زبان انگلیسی شبکه مترجمین ایران

متن کامل

تبریک سال نو و نحوه پشتیبانی در ایام نوروز

متن کامل

تغییر آدرس دفتر شبکه مترجمین ایران

متن کامل

خبر خوش: ثبت پانصد هزارمین سفارش ترجمه در ترنسنت 🎂

متن کامل

پیوستن سفارت لهستان به جمع مشتریان ترنسنت

متن کامل

« 1 2 3 4 5  ... » 

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه GALA

دارنده استاندارد ISO 17100