چهاردهمین دورهمی «در مسیر بازاریابی دیجیتال» با حضور جمعی  از فعال حوزه بازاریابی دیجیتال با رویکرد آموزش تجربه محور برگزار شد. شرکت‌کنندگان این مراسم در تاریخ 25 مهر 98 در انستیتو نفت دانشگاه تهران دورهم جمع شدند. با توجه به حمایت شبکه مترجمین ایران از این مراسم، تمامی هزینه‌های دریافتی از شرکت‌کنندگان به امور خیریه اختصاص پیدا کرد.


مطالبی که در این دورهمی ارائه شد به این شرح بود:
  • تجربه بهینه‌سازی کمپین‌های گوگل‌ادز با ارائه مرجان فتاح
  • چیدمان و تعین استراتژی کمپین گوگل‌ادز بر اساس نیاز سازمان و انتخاب روند مناسب با ارائه هاتف تالوئی
  • هک سئو و بررسی سه موردی که بر اساس این مدل هک کردیم با ارائه امیرحسین ثقةالاسلام
  • گوگل‌ادز مبتنی بر بازاریابی داده محور: متد خوشۀ وارونه با ارائه سجاد احمدی


گفتنی است مجموعه دورهمی‌های «در مسیر بازاریابی دیجیتال» با بررسی نمونه‌های ایرانی و انتقال تجربه متخصصان حوزه‌های گوناگون مانند تولید محتوا، سئو و مارکتینگ به صورت منظم اجرا می‌شود.

آرشیو اخبار ترجمه

دیدگاه‌ها و پرسش‌ها

 
در شبکه مترجمین ما خود را ملزم به پیشرو بودن و به روز بودن کرده ایم، بر همین اساس است که اولین های زیادی را در کار نامه خود داریم: اولین سایت ترجمه آنلاین، اولین موسسه دریافت کننده استاندارد EN15038، اولین سیستم سفارش ترجمه رسمی آنلاین، اولین سیستم ترجمه همزمان آنلاین و ...

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه GALA

دارنده استاندارد ISO 17100