برای مترجمنکته‌های ترجمه

تفاوت e.g. و i.e.

عبارت‌های e.g. (به عنوان مثال) و i.e. (یعنی، به بیانی دیگر، به عبارت دیگر) معانی متفاوتی دارند و مهم است که از مخفف‌های درست برای حفظ معنی جمله استفاده شود.

تعداد عبارت‌های لاتین که هنوز در نوشتارهای علمی انگلیسی استفاده می‌شوند، اندک است و مخفف‌های «e.g.» و «i.e.» هم شامل این عبارت‌ها هستند. گاهی نویسنده این مخفف‌ها را جابجا استفاده می‌کند در حالی که معنی آنها متفاوت است و استفاده از مخفف درست برای حفظ معنی جمله اهمیت دارد. هر دوی این مخفف‌‌ها معمولا در شروع عناصر غیرمحدود‌کننده‌ای استفاده می‌شوند که در میان دو ویرگول یا پرانتز قرار می‌گیرند. در اغلب شیوه‌نامه‌های نگارشی استفاده از ویرگول برای هر دو عبارت e.g. و i.e. توصیه شده است.

e.g. (exempli gratia)

e.g. مخفف عبارت لاتین exempli gratia به معنای for example (به عنوان مثال) است. این مخفف معمولا برای ارائه یک یا چند مثال از چیزی که قبلا در جمله گفته شده استفاده می‌شود و معمولا می‌توان آن را به جای عبارت‌های «for example» (به عنوان مثال) یا «such as» (مثلا، از قبیل) به‌کار برد. استفاده از e.g. نشان می‌دهد که مثال‌های دیگری هم وجود دارد که ما به آنها اشاره نکرده‌ایم. در اینجا به چند مثال توجه کنید:

  • “The Summer Olympics is composed of a variety of sports (e.g., gymnastics, swimming, and tennis).”
  • “Many genes are involved in neural tube development, e.g., Sonic Hedgehog, BMPs, and the Hox genes.”
  • توجه: چون e.g. به شکل ضمنی بر حذف سایر مثال‌ها دلالت دارد، نباید در انتهای فهرست مثال‌هایی که همراه با این عبارت آمده‌اند از etc. استفاده کنید.

i.e. (id est)

i.e. مخفف عبارت لاتین id est به معنای «that is» (یعنی، به عبارت دیگر، به بیانی دیگر) است. این مخفف زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم چیزی را مشخص کنیم که قبلا از آن سخن گفته‌ایم؛ از این عبارت می‌توان به جای «specifically» (به‌ویژه، مخصوصا) یا «namely» (با نام، به نام)‌  استفاده کرد. به این مثال‌ها توجه کنید:

  • “Only one city, i.e., London, has hosted the Summer Olympics three times.”
  • “Every genetics student learns the two basic methodologies in the field, i.e., forward genetics and reverse genetics.”

امیدواریم در این بخش توانسته باشیم به برخی از ابهامات مربوط به این عبارت‌ها پاسخ دهیم. خوشحال می‌شویم نظر شما را درباره رشته مطالبی که در بحث ویرایش نیتیو انگلیسی منتشر کردیم بدانیم.

منبع
How to Use ‘e.g.’ and ‘i.e.’

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا