شرایط عضویت افتخاری (بدون شرکت در آزمون) شبکه مترجمین ایران

این روش جذب در حال حاضر دیگر در دسترس نیست. لطفا به صفحه استخدام مترجم مراجعه کنید.

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه GALA

دارنده استاندارد ISO 17100