عمومی

سبک تالیف، سبک ترجمه

سبک نگارش و جمله بندی تالیف و ترجمه معمولا با هم متفاوت است و غالبا می توان آنها را از هم بازشناخت. اما گاه راه های آسانتری نیز برای این تشخیص هست. داشتم یکی از کتاب های درسی دانشگاهی را ویرایش می کردم که یکی از استادان دانشگاه آن را “تالیف” کرده بود. در یکی از فصل ها، در پایان یکی از جمه ها، مولف محترم پرانتزی باز کرده و در آن چند کلمه نوشته و در انتهای آن علامت “_م” را اضافه کرده بود. این علامتی است که مترجمان در پانوشت یا در متن، هرجا که بخواهند توضیحی از خود اضافه کنند، آن را در پایان توضیح خود می آوردند تا با متن اصلی(سخن مولف) اشتباه نشود. به نظر می رسد که در کتاب مزبور مولف یک لحظه مولف بودن خود را فراموش کرده و به نقش اصلی خود وارد شده است! اینجاست که می گویند متن خود سخن می گوید. به خاصیت لودهندگی زبان ایمان بیاوریم.

برگرفته از کتاب نکته های ویرایش– نوشته علی صلح جو

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا