برای مترجمترجمه فارسی به انگلیسی
موضوعات داغ

کاربردهای هایفن (خط پیوند) در نگارش انگلیسی | hyphen

خط پیوند یا هایفن برای اتصال بخش‌های مختلف یک کلمۀ چند بخشی به کار می‌رود. استفاده از هایفن خوانایی کلمات را افزایش می‌دهد. امروزه، در اکثر دیکشنری‌ها توضیح داده شده که هر کلمه چند بخشی را باید با هایفن به کار برد یا بدون آن (به این کار Hyphenation می‌گوییم). در ادامه موارد اصلی استفاده از خط پیوند را مرور می‌کنیم:

جدا سازی صفت‌های دو یا سه کلمه‌ای که قبل از اسم می‌آید:

It was a well-written report.

البته اگر این صفت‌های چند کلمه‌ای بعد از اسم بیاید نیازی به درج هایفن نیست:

The report was well written.

همچنین اگر دو بخش یک صفت طوری باشد که به صورت جداگانه با موصوف آن معنی‌دار بشود، نیازی به جدا‌سازی آن‌ها با هایفن نیست:

a new laser printer

استفاده از هایفن در پیشوندها و پسوند‌ها

اگر پیشوند به اسم خاص متصل شود (مثل anti-American) یا اینکه حرف آخر آن با حرف اول کلمۀ بعدش یکی باشد (مثل re-enter ) از خط پیوند برای جداسازی استفاده می‌شود. اگر از پیشوند ex به معنی قبلی استفاده شود (ex-president)، بعد از آن هایفن درج می‌شود. پسوند elect هم با هایفن می‌آید مثل president-elect. بعضی اوقات، از هایفن برای تاکید روی پیشوند هم استفاده می‌شود:

He is anti-change.

بعد از پیشوندهای self- و all- هم از هایفن استفاده می‌شود.

استفاده از خط پیوند برای افزایش خوانایی و جلوگیری از کژتابی

بعضی اوقات مفهوم جملات بدون استفاده از علامت نقطه‌گذاری به راحتی درک نمی‌شود. مثلاً، در در جمله زیر مشخص نیست که ما به سیستم بیولوژیکی مدیریت پسماند احتیاج داریم یا به سیستم مدیریت پسماند بیولوژیکی!

We need a biological waste management system.

پس، با گذاشتن هایفن مشخص می‌کنیم که دقیقاً به چه سیستمی احتیاج است.

We need a biological-waste management system.

We need a biological waste-management system.

در این مورد، دیدن کارتون پایین هم بامزه است: در نهایت ماهی آدم‌خوار یا آدمی که ماهی می‌خورد؟

کاربرد هایفن
کاربرد هایفن

برخی کلمات اگر بدون هایفن به کار روند دو معنی پیدا می‌کنند. پس، استفاده از هایفن در آن‌ها اجباری است.مانند re-cover که با recover اشتباه نشود و re-sign که با resign جابه‌جا نشود.
رعایت هایفن در ترجمه فارسی به انگلیسی بسیار مهم است. طوری که می‌تواند مفهموم جمله را عوض کند.

استفاده‌های دیگر هایفن

از هایفن به جای ترکیب from to هم استفاده می‌شود. مثلاً، A-L (معادل from A to L) یا نشان دادن صفحات پی‌درپی و جدا کردن ارقام در شماره تلفن.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا