عمومی

گرامر ایتالیایی | مروری بر دستور زبان ایتالیایی

وقتی تصمیم به یادگیری زبان ایتالیایی می‌گیرید، ممکن است دستور زبان ایتالیایی کمی نگران‌تان کند. اما کافی است یک نگاه کلی به گرامر زبان ایتالیایی بیندازید تا متوجه شوید هیچ جای نگرانی نیست! در واقع، دستور زبان ایتالیایی بر مبنای الگوهای مشخصی است که می‌توانید آن‌ها را به یاد بسپارید و در جمله‌های مختلف به کارشان بگیرید. اسم‌ها، افعال، ضمایر و حروف تعریف اجزای اصلی دستور زبان ایتالیایی هستند که آشنایی با آن‌ها مانع بزرگی را از سر راه‌تان بر خواهد داشت. در این مطلب، مروری بر دستور زبان ایتالیایی خواهیم داشت. با ما همراه باشید. لازم به ذکر است که در صورتی که نیاز به ترجمه ایتالیایی دارید می توانید سفارش خود را در شبکه مترجمین ایران ثبت کنید.

بهترین روش یادگیری دستور زبان ایتالیایی

بهترین روش دستور زبان ایتالیایی این است اجزای مختلف آن را از یکدیگر تفکیک کنیم و پس از آن، نقش‌شان را در جمله بررسی کنیم. در ادامه، از نقش اجزای کلام در دستور زبان ایتالیایی، یعنی اسم، فعل، حرف تعریف و ضمایر مواردی از این دست، برای‌تان گفته‌ایم.

اسم در دستور زبان ایتالیایی

در دستور زبان ایتالیایی، اسم به مکان‌ها، اشیاء و اشخاص اشاره دارد. به علاوه، اسامی در زبان ایتالیایی جنسیت دارند: مونث و مذکر. در بسیاری از موارد، حروف تعریف و پسوندها حاکی از جنسیت اسامی هستند.

به جنسیت اسامی در زبان ایتالیایی توجه کنید:

جنسیت معنی اسم
مذکر میز Tavolo
مذکر پیشرفت Sviluppo
مذکر موجود زنده Organismo
مونث خانه Casa
مونث گل سرخ Rosa
مونث شهر Città

 

در جدول زیر از جمع اسامی در زبان ایتالیایی برای‌تان گفته‌ایم.

معنی اسم (جمع) معنی اسم (مفرد)
بشقاب‌های سفید i piatti bianchi بشقاب سفید                 il piatto bianco
سگ‌های بزرگ i cani grandi سگ بزرگ il cane grande
پیتزای داغ                 le pizze calde پیتزاهای داغ                 la pizza calda
گوشت‌های ترد                 le carni tenere گوشت ترد la carne tenera

بسیاری از اسامی مذکر ایتالیایی به o منهی می‌شوند و جمع‌شان به i ختم می‌شود.

درخت albero
درخت‌ها alberi
کتاب libro
کتاب‌ها libri

بسیاری از اسامی مفرد مونث ایتالیایی به حرف a ختم می‌شوند . برای جمع بستن این اسامی، باید a را به اسم اضافه کنید.

به جدول زیر توجه کنید:

خانه casa
خانه‌ها case
اردک anatra
اردک‌ها anatre

 

حروف تعریف در زبان ایتالیایی

حروف تعریف در زبان ایتالیایی حاکی از تعداد و جنسیت اسامی هستند. در زبان ایتالیایی، اسامی مذکر یا مونث و  جمع یا مفرد هستند. حروف تعریف این تمایز را برای ما مشخص می‌کنند. در دستور زبان ایتالیایی دو نوع حرف تعریف وجود دارد:

  • حرف تعریف معین
  • حرف تعریف نامعین

حروف تعریف معین در زبان ایتالیایی

حروف تعریف معین برای اسامی مذکر عبارتند از: il و lo

حروف تعریف معین برای اسامی جمع مذکر عبارتند از: i و gli.

به جدول زیر توجه کنید:

کتاب il libro
کتاب‌ها i libri
دانش آموز lo studente
دانش آموزان gli studenti

حرف تعریف معین برای اسامی مونث la است.

حرف تعریف معین برای اسامی جمع مونث  le است.

به جدول زیر توجه کنید:

قایق la barca
قایق‌ها le barche
ساحل la spiaggia
ساحل‌ها le spiagge

حرف تعریف نامعین در زبان ایتالیایی

حروف تعریف نامعین برای اشاره به اسامی مفرد به کار می‌رود.

حروف تعریف نامعین برای اسامی مفرد مذکر un و uno است.

حرف تعریف مفرد مونث Una است.

به جدول زیر توجه کنید.

باران تندی است. È un treno veloce.
این یک دوچرخه قرمز است. È una bicicletta rossa.

افعال در دستور زبان ایتالیایی

در زبان ایتالیایی نیز، فعل به عمل و اتفاق اشاره دارد. بسیاری از افعال ایتالیایی اطلاعات بسیار زیادی را در قالب یک یا دو کلمه به مخاطب می‎دهند و حتی گاهی از احساس مخاطب از رخ دادن یک اتفاق می‌گویند.

مصدر فعل در زبان ایتالیایی

پیش از آشنایی با صرف فعل در دستور زبان ایتالیایی، بهتر است مصدر فعل را بشناسید.

مصدر فعل همیشه یک کلمه است و همیشه به are، ere یا ire ختم می‌شود.

راه رفتن camminare
دویدن correre
تمیز کردن pulire

از مصدر فعل در جمله‌های متعددی استفاده می‌شود.

به کاربرد مصدر در جمله‌های زیر توجه کنید:

من از دیدن همه شما خوشحالم. Sono contenta di vedervi.
من باید امروز مطالعه کنم. Devo studiare oggi.
من دوست دارم بخوانم. Mi piace leggere.

صرف فعل در زبان ایتالیایی

افعال ایتالیایی معمولاً به are، ere و ire ختم می‌شوند. برای صرف فعل در زبان ایتالیایی، باید به جنسیت اسم انجام‌دهنده کار توجه داشته باشید.

در جدول زیر، نحوه صرف افعال منتهی به are را برای‌تان گفته‌ایم.

o اول شخص مفرد
i دوم شخص مفرد
a سوم شخص مفرد
iamo اول شخص جمع
ate دوم شخص جمع
ano سوم شخص جمع

در جدول زیر از صرف فعل Cantare (آواز خواندن) برای‌تان گفته‌ایم.

من آواز می‌خوانم Io canto.
تو آواز می‌خوانی Tu canti.
او آواز می‌خواند (مذکر) Lui canta.
او آواز می‌خواند (مونث) Lei canta.
ما آواز می‌خوانیم. Noi cantiamo.
شما آواز می‌خوانید. Voi cantate.
آن‌ها آواز می‌خوانند. Loro cantano.

برای صرف افعال منتهی به ere باید طبق الگوی زیر عمل کنید:

o اول شخص مفرد
i دوم شخص مفرد
e سوم شخص مفرد
iamo اول شخص جمع
ete دوم شخص جمع
ono سوم شخص جمع

اکنون به صرف فعل Vincere (برنده شدن) توجه کنید:

من برنده می‌شوم Io vinco.
تو برنده می‌شوی Tu vinci.
او برنده می‌شود (مذکر) Lui vince.
او برنده می‌شود (مونث) Lei vince.
ما برنده می‌شویم. Noi vinciamo.
شما برنده می‌شوید. Voi vincete.
آن‌ها برنده می‌شوند Loro vincono.

برای صرف افعال منتهی به ire باید طبق الگوی زیر عمل کنید:

o اول شخص مفرد
i دوم شخص مفرد
e سوم شخص مفرد
iamo اول شخص جمع
ite دوم شخص جمع
ono سوم شخص جمع

در جدول زیر به صرف فعل Partire (ترک کردن) توجه کنید

من ترک می‌کنم. Io parto.
تو ترک می‌کنی Tu parti.
او ترک می‌کند (مذکر) Lui parte.
او ترک می‌کند (مونث) Lei parte.
ما ترک می‌کنیم Noi partiamo.
شما ترک می‌کنید Voi partite.
آن‌ها ترک می‌کنند Loro partono.

زمان افعال در زبان ایتالیایی

زمان افعال به ما می‌گویند که یک اتفاق در زمان گذشته رخ داده است یا در زمان حال یا آینده.

در این زبان 21 زمان وجود دارد، اما اصلاً لازم نیست نگران باشید، چرا که هر کدام از این زمان‌ها قاعده و کاربرد مشخصی دارند. در ادامه، از مهم‌ترین زمان‌ها در زبان ایتالیایی برای‌تان گفته‌ایم.

  • زمان حال (presente)
  • زمان گذشته ساده (passato prossimo)
  • زمان گذشته غیر کامل (imperfetto)
  • زمان گذشته کامل (trapassato prossimo)
  • زمان گذشته دور (passato remoto)
  • زمان آینده ساده (Futuro semplice)
  • زمان آینده کامل (Futuro anteriore)

اکنون به صرف فعل Parlare (حرف زدن) در زمان‌های مختلف حال و گذشته توجه کنید:

گذشته بعید گذشته ساده گذشته استمراری زمان حال غیر کامل زمان حال کامل زمان حال شخص
avevo parlato parlai Ebbi parlato parlavo ho parlato parlo اول شخص مفرد
avevi parlato

 

parlasti avesti parlato

 

                parlavi hai parlato parli دوم  شخص مفرد
aveva parlato

 

parlò ebbe parlato

 

parla ha parlato

 

parlava سوم شخص مفرد
Avevamo

parlato

parlammo Avemmo

parlato

parlavamo abbiamo parlato parliamo اول شخص جمع
                avevate

parlato

parlaste                 Aveste

parlato

parlavate Avete parlato parlate دوم شخص جمع
Avevano

parlato

parlarono Ebbero

parlato

parlavano Hanno parlato parlano سوم شخص جمع

در جدول زیر از صرف این فعل در زمان آینده برای‌تان گفته‌ایم:

آینده ساده آینده کامل شخص
parlerò avrò parlato

 

اول شخص مفرد
parlerai

 

avrai parlato

 

دوم  شخص مفرد
parlerà avrà parlato

 

سوم شخص مفرد
parleremo avremo parlato

 

اول شخص جمع
parlerete

 

avrete parlato

 

دوم شخص جمع
parleranno                 Avranno parlato سوم شخص جمع

ضمایر در زبان ایتالیایی

در زبان ایتالیایی انواع ضمیر وجود دارد: ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی. در ادامه، از این ضمایر در زبان ایتالیایی برای‌تان گفته‌ایم.

ضمایر فاعلی در زبان ایتالیایی

ضمایر فاعلی در زبان ایتالیایی به جای فاعل جمله می‌نشیند و به کننده کار اشاره دارد.

 

io اول شخص مفرد
tu دوم شخص مفرد
Lui و lei سوم شخص مفرد
noi اول شخص جمع
voi دوم شخص جمع
loro سوم شخص جمع

 

اکنون به کاربرد این ضمایر فاعلی ایتالیایی در جمله توجه کنید:

من می‌خورم. Io mangio.
تو می‌خوری. Tu mangi.
او می‌خورد (مذکر) Lui mangia.
او می‌خورد (مونث) Lei mangia.
ما می‌خوریم. Noi mangiamo.
شما می‌خورید. Voi mangiate.
آن‌ها می‌خورند. Loro mangiano.

ضمایر مفعولی در زبان ایتالیایی

ضمایر مفعولی در زبان ایتالیایی، همانطور که از نام‌شان معلوم است، به مفعول جمله اشاره دارند.

mi اول شخص مفرد
ti دوم شخص مفرد
Lo و la سوم شخص مفرد
ci اول شخص جمع
vi دوم شخص جمع
Li و le سوم شخص جمع

ضمایر مفعولی در زبان ایتالیایی پیش از فعل قرار می‌گیرند. به جمله‌های زیر توجه کنید:

آیا من را می‌بینی؟ Mi vedi?
آیا او را می‌کنی؟ Lo vedi?

سخن آخر

تا به اینجا، با بخش‌های مهمی از دستور زبان ایتالیایی آشنا شدید. قواعد دستور زبان ایتالیایی بسیار اصولی و مشخص است. بنابراین با اندکی تلاش کوشش و کمی صبوری، می‌توانید به دستور زبان ایتالیایی مسلط شوید و جمله‌هایی اصولی و قاعده‌مند بسازید.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا