ارائه ای از شبکه مترجمین ایران برای علاقه مندان به فرهنگ و زبان اسپانیایی و آمریکای لاتین

 

جهات و مسیریابی

 

ترجمه اسپانیایی

ترجمه فارسی

Izquierda

چپ

Derecha

راست

Arriba

بالا

Abajo

پائین

Enfrente de

در جلوی

Detrás de

در پشت

Lejos

دور

Cerca

نزدیک

Calle

خیابان

Avenida

کوی

Norte

شمال

Sur

جنوب

Este

شرق

Oeste

غرب

 

 

جانوران

 

 

 

ترجمه اسپانیایی

ترجمه فارسی

ترجمه اسپانیایی

ترجمه فارسی

aguila

عقاب

lamb

بره

bird

پرنده

leon

شیر

buho

جغد

leopardo

پلنگ

camello

شتر

lobo

گرگ

cat

گربه

mare

قاطر

chicken

جوجه

mono

میمون

ciervo

گوزن

oso

خرس

cow

گاور

pig

خوک

dog

سگ

puppy

توله سگ

donkey

خر

rabbit

خرگوش

duck

اردک

rooster

خروس

elefante

فیل

serpiente

مار

goat

بز

sheep

گوسفند

goose

غاز

tiburon

کوسه

hen

مرغ

tigre

ببر

horse

اسب

tortuga

لاک پشت

lagarto

تمساح

turkey

بوقلمون

   

zorro

روباه

 

 

 

افعال

 

ترجمه اسپانیایی

ترجمه فارسی

abrir

باز کردن

aceptar

پذیرفتن

caminar

قدم زدن

cerrar

نزدیک شدن

comer

خوردن

comprar

خریدن

creer

باور کردن

dar

دادن

despertar

بیدار شدن

dormir

خوابیدن

encontrar

یافتن

entender

فهمیدن

escribir

نوشتن

escuchar

گوش کردن

esperar

منتظر بودن

estudiar

مطالعه کردن

ir

ترک کردن

llamar

تلفن کردن

manejar

راندن

nadar

شنا کردن

pagar

پرداختن

pedir

پرسیدن

permitir/dejar

اجازه دادن

preguntar

پرسیدن

recoger

برداشتن

subir

بالا رفتن

tomar

نوشیدن

trabajar

کار رکدن

traer

آوردن

utilizar/usar

استفاده کردن

ver

دیدن

 

در صورتی که برای انجام پروژه بزرگ خود با کمبود منابع مالی مواجه هستید نگران نباشید! شما می توانید با استفاده از گزینه های پرداخت قسطی سفارش خود را ثبت کنید و هزینه را به مرور واریز نمایید.

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه GALA

دارنده استاندارد ISO 17100