تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه حقوق و زمان بندی تحویل
  • زمینه: حقوق
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 77,800 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 22:00
نقره ای 211,400 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 22:00
طلایی + بازخوانی 449,900 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 22:00
برنز نیمه فوری 129,700 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 18:00
نقره ای نیمه فوری 269,700 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 18:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 671,600 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 18:00
برنز فوری 163,400 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 15:00
نقره ای فوری 342,300 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 15:00
طلایی فوری + بازخوانی 853,100 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 15:00
ماشینی + ویرایش سبک 70,100 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 13:00