تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه حقوق و زمان بندی تحویل
  • زمینه: حقوق
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 108,900 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 10:00
نقره ای 310,400 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 10:00
طلایی + بازخوانی 660,700 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 10:00
برنز نیمه فوری 181,500 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 6:00
نقره ای نیمه فوری 395,700 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 6:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 987,400 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 6:00
برنز فوری 228,700 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 3:00
نقره ای فوری 502,800 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 3:00
طلایی فوری + بازخوانی 1,254,200 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 3:00
ماشینی + ویرایش سبک 98,100 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 1:00