برآورد قیمت و زمان تحویل ترجمه
  • زمینه: حقوق
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

  • مجموع تخفیف فصلی: %10
  • کاربر گرامی، با توجه به حجم بالای سفارش ها و تعطیلات زمان نشان داده شده بیشتر از حالت معمول است.
توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 70,400 ریال سه شنبه 1398/5/29 ساعت 21:00
نقره ای 151,100 ریال سه شنبه 1398/5/29 ساعت 21:00
طلایی + بازخوانی 321,400 ریال سه شنبه 1398/5/29 ساعت 21:00
برنز نیمه فوری 92,700 ریال سه شنبه 1398/5/29 ساعت 17:00
نقره ای نیمه فوری 192,600 ریال سه شنبه 1398/5/29 ساعت 17:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 479,700 ریال سه شنبه 1398/5/29 ساعت 17:00
برنز فوری 116,800 ریال سه شنبه 1398/5/29 ساعت 14:00
نقره ای فوری 244,600 ریال سه شنبه 1398/5/29 ساعت 14:00
طلایی فوری + بازخوانی 609,300 ریال سه شنبه 1398/5/29 ساعت 14:00