تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه حقوق و زمان بندی تحویل
  • زمینه: حقوق
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 187,500 ریال پنج شنبه 1401/9/17 ساعت 6:00
نقره ای 401,300 ریال پنج شنبه 1401/9/17 ساعت 6:00
طلایی + بازخوانی 937,500 ریال پنج شنبه 1401/9/17 ساعت 6:00
برنز نیمه فوری 326,300 ریال پنج شنبه 1401/9/17 ساعت 2:00
نقره ای نیمه فوری 510,000 ریال پنج شنبه 1401/9/17 ساعت 2:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 1,428,800 ریال پنج شنبه 1401/9/17 ساعت 2:00
برنز فوری 408,800 ریال چهارشنبه 1401/9/16 ساعت 23:00
نقره ای فوری 645,000 ریال چهارشنبه 1401/9/16 ساعت 23:00
طلایی فوری + بازخوانی 1,818,800 ریال چهارشنبه 1401/9/16 ساعت 23:00
ماشینی + ویرایش سبک 138,800 ریال چهارشنبه 1401/9/16 ساعت 21:00