تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه حقوق و زمان بندی تحویل
  • زمینه: حقوق
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 329,100 ریال جمعه 1403/3/25 ساعت 4:00
نقره ای 704,200 ریال جمعه 1403/3/25 ساعت 4:00
طلایی + بازخوانی 1,645,400 ریال جمعه 1403/3/25 ساعت 4:00
برنز نیمه فوری 572,600 ریال جمعه 1403/3/25 ساعت 0:00
نقره ای نیمه فوری 895,100 ریال جمعه 1403/3/25 ساعت 0:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 2,507,500 ریال جمعه 1403/3/25 ساعت 0:00
برنز فوری 717,400 ریال پنج شنبه 1403/3/24 ساعت 21:00
نقره ای فوری 1,132,000 ریال پنج شنبه 1403/3/24 ساعت 21:00
طلایی فوری + بازخوانی 3,192,000 ریال پنج شنبه 1403/3/24 ساعت 21:00
ماشینی + ویرایش سبک 243,600 ریال پنج شنبه 1403/3/24 ساعت 19:00