تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه پزشکی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: پزشکی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 90,800 ریال چهارشنبه 1400/7/7 ساعت 19:00
نقره ای 258,700 ریال چهارشنبه 1400/7/7 ساعت 19:00
طلایی + بازخوانی 550,600 ریال چهارشنبه 1400/7/7 ساعت 19:00
برنز نیمه فوری 151,300 ریال چهارشنبه 1400/7/7 ساعت 15:00
نقره ای نیمه فوری 329,800 ریال چهارشنبه 1400/7/7 ساعت 15:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 822,800 ریال چهارشنبه 1400/7/7 ساعت 15:00
برنز فوری 190,600 ریال چهارشنبه 1400/7/7 ساعت 12:00
نقره ای فوری 419,000 ریال چهارشنبه 1400/7/7 ساعت 12:00
طلایی فوری + بازخوانی 1,045,100 ریال چهارشنبه 1400/7/7 ساعت 12:00
ماشینی + ویرایش سبک 81,700 ریال چهارشنبه 1400/7/7 ساعت 10:00