تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه پزشکی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: پزشکی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 90,800 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 11:00
نقره ای 258,700 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 11:00
طلایی + بازخوانی 550,600 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 11:00
برنز نیمه فوری 151,300 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 7:00
نقره ای نیمه فوری 329,800 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 7:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 822,800 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 7:00
برنز فوری 190,600 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 4:00
نقره ای فوری 419,000 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 4:00
طلایی فوری + بازخوانی 1,045,100 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 4:00
ماشینی + ویرایش سبک 81,700 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 2:00