تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه پزشکی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: پزشکی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

  • مجموع تخفیف فصلی: %15
توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 132,900 ریال شنبه 1401/5/29 ساعت 5:00
نقره ای 284,300 ریال شنبه 1401/5/29 ساعت 5:00
طلایی + بازخوانی 664,200 ریال شنبه 1401/5/29 ساعت 5:00
برنز نیمه فوری 231,200 ریال شنبه 1401/5/29 ساعت 1:00
نقره ای نیمه فوری 361,300 ریال شنبه 1401/5/29 ساعت 1:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 1,012,100 ریال شنبه 1401/5/29 ساعت 1:00
برنز فوری 289,600 ریال جمعه 1401/5/28 ساعت 22:00
نقره ای فوری 456,900 ریال جمعه 1401/5/28 ساعت 22:00
طلایی فوری + بازخوانی 1,288,400 ریال جمعه 1401/5/28 ساعت 22:00
ماشینی + ویرایش سبک 98,400 ریال جمعه 1401/5/28 ساعت 20:00