برآورد قیمت و زمان تحویل ترجمه
  • زمینه: پزشکی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 51,500 ریال شنبه 1398/9/16 ساعت 3:00
نقره ای 139,800 ریال شنبه 1398/9/16 ساعت 3:00
طلایی + بازخوانی 297,600 ریال شنبه 1398/9/16 ساعت 3:00
برنز نیمه فوری 85,800 ریال جمعه 1398/9/15 ساعت 23:00
نقره ای نیمه فوری 178,400 ریال جمعه 1398/9/15 ساعت 23:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 444,200 ریال جمعه 1398/9/15 ساعت 23:00
برنز فوری 108,100 ریال جمعه 1398/9/15 ساعت 20:00
نقره ای فوری 226,400 ریال جمعه 1398/9/15 ساعت 20:00
طلایی فوری + بازخوانی 564,200 ریال جمعه 1398/9/15 ساعت 20:00
ماشینی + ویرایش سبک 46,300 ریال جمعه 1398/9/15 ساعت 18:00