تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه حسابداری و مالی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: حسابداری و مالی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 162,500 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 12:00
نقره ای 347,800 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 12:00
طلایی + بازخوانی 812,500 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 12:00
برنز نیمه فوری 282,800 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 8:00
نقره ای نیمه فوری 442,000 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 8:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 1,238,300 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 8:00
برنز فوری 354,300 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 5:00
نقره ای فوری 559,000 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 5:00
طلایی فوری + بازخوانی 1,576,300 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 5:00
ماشینی + ویرایش سبک 120,300 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 3:00