تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه معماری و شهرسازی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: معماری و شهرسازی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 51,500 ریال دوشنبه 1399/1/18 ساعت 22:00
نقره ای 139,800 ریال دوشنبه 1399/1/18 ساعت 22:00
طلایی + بازخوانی 297,600 ریال دوشنبه 1399/1/18 ساعت 22:00
برنز نیمه فوری 85,800 ریال دوشنبه 1399/1/18 ساعت 18:00
نقره ای نیمه فوری 178,400 ریال دوشنبه 1399/1/18 ساعت 18:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 444,200 ریال دوشنبه 1399/1/18 ساعت 18:00
برنز فوری 108,100 ریال دوشنبه 1399/1/18 ساعت 15:00
نقره ای فوری 226,400 ریال دوشنبه 1399/1/18 ساعت 15:00
طلایی فوری + بازخوانی 564,200 ریال دوشنبه 1399/1/18 ساعت 15:00
ماشینی + ویرایش سبک 46,300 ریال دوشنبه 1399/1/18 ساعت 13:00