تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه معماری و شهرسازی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: معماری و شهرسازی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

  • مجموع تخفیف فصلی: %15
توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 172,800 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 12:00
نقره ای 369,500 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 12:00
طلایی + بازخوانی 863,400 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 12:00
برنز نیمه فوری 300,500 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 8:00
نقره ای نیمه فوری 469,700 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 8:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 1,315,800 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 8:00
برنز فوری 376,500 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 5:00
نقره ای فوری 594,000 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 5:00
طلایی فوری + بازخوانی 1,674,900 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 5:00
ماشینی + ویرایش سبک 127,900 ریال شنبه 1402/7/1 ساعت 3:00