تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه معماری و شهرسازی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: معماری و شهرسازی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 64,900 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 22:00
نقره ای 176,100 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 22:00
طلایی + بازخوانی 374,900 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 22:00
برنز نیمه فوری 108,100 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 18:00
نقره ای نیمه فوری 224,800 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 18:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 559,700 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 18:00
برنز فوری 136,200 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 15:00
نقره ای فوری 285,300 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 15:00
طلایی فوری + بازخوانی 710,900 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 15:00
ماشینی + ویرایش سبک 58,400 ریال شنبه 1399/7/5 ساعت 13:00