تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه معماری و شهرسازی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: معماری و شهرسازی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 156,300 ریال شنبه 1401/7/9 ساعت 10:00
نقره ای 334,400 ریال شنبه 1401/7/9 ساعت 10:00
طلایی + بازخوانی 781,300 ریال شنبه 1401/7/9 ساعت 10:00
برنز نیمه فوری 271,900 ریال شنبه 1401/7/9 ساعت 6:00
نقره ای نیمه فوری 425,000 ریال شنبه 1401/7/9 ساعت 6:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 1,190,700 ریال شنبه 1401/7/9 ساعت 6:00
برنز فوری 340,700 ریال شنبه 1401/7/9 ساعت 3:00
نقره ای فوری 537,500 ریال شنبه 1401/7/9 ساعت 3:00
طلایی فوری + بازخوانی 1,515,700 ریال شنبه 1401/7/9 ساعت 3:00
ماشینی + ویرایش سبک 115,700 ریال شنبه 1401/7/9 ساعت 1:00