تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه معماری و شهرسازی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: معماری و شهرسازی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 61,800 ریال پنج شنبه 1399/4/26 ساعت 1:00
نقره ای 167,800 ریال پنج شنبه 1399/4/26 ساعت 1:00
طلایی + بازخوانی 357,100 ریال پنج شنبه 1399/4/26 ساعت 1:00
برنز نیمه فوری 102,900 ریال چهارشنبه 1399/4/25 ساعت 21:00
نقره ای نیمه فوری 214,100 ریال چهارشنبه 1399/4/25 ساعت 21:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 533,000 ریال چهارشنبه 1399/4/25 ساعت 21:00
برنز فوری 129,700 ریال چهارشنبه 1399/4/25 ساعت 18:00
نقره ای فوری 271,700 ریال چهارشنبه 1399/4/25 ساعت 18:00
طلایی فوری + بازخوانی 677,000 ریال چهارشنبه 1399/4/25 ساعت 18:00
ماشینی + ویرایش سبک 55,600 ریال چهارشنبه 1399/4/25 ساعت 16:00