تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه نفت ، گاز و پتروشیمی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: نفت ، گاز و پتروشیمی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 64,900 ریال جمعه 1399/8/2 ساعت 5:00
نقره ای 176,100 ریال جمعه 1399/8/2 ساعت 5:00
طلایی + بازخوانی 374,900 ریال جمعه 1399/8/2 ساعت 5:00
برنز نیمه فوری 108,100 ریال جمعه 1399/8/2 ساعت 1:00
نقره ای نیمه فوری 224,800 ریال جمعه 1399/8/2 ساعت 1:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 559,700 ریال جمعه 1399/8/2 ساعت 1:00
برنز فوری 136,200 ریال پنج شنبه 1399/8/1 ساعت 22:00
نقره ای فوری 285,300 ریال پنج شنبه 1399/8/1 ساعت 22:00
طلایی فوری + بازخوانی 710,900 ریال پنج شنبه 1399/8/1 ساعت 22:00
ماشینی + ویرایش سبک 58,400 ریال پنج شنبه 1399/8/1 ساعت 20:00