تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه نفت ، گاز و پتروشیمی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: نفت ، گاز و پتروشیمی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 274,300 ریال دوشنبه 1403/4/25 ساعت 5:00
نقره ای 586,900 ریال دوشنبه 1403/4/25 ساعت 5:00
طلایی + بازخوانی 1,371,100 ریال دوشنبه 1403/4/25 ساعت 5:00
برنز نیمه فوری 477,200 ریال دوشنبه 1403/4/25 ساعت 1:00
نقره ای نیمه فوری 745,900 ریال دوشنبه 1403/4/25 ساعت 1:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 2,089,600 ریال دوشنبه 1403/4/25 ساعت 1:00
برنز فوری 597,800 ریال یک شنبه 1403/4/24 ساعت 22:00
نقره ای فوری 943,400 ریال یک شنبه 1403/4/24 ساعت 22:00
طلایی فوری + بازخوانی 2,660,000 ریال یک شنبه 1403/4/24 ساعت 22:00
ماشینی + ویرایش سبک 203,000 ریال یک شنبه 1403/4/24 ساعت 20:00