تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه نفت ، گاز و پتروشیمی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: نفت ، گاز و پتروشیمی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 90,800 ریال دوشنبه 1400/11/4 ساعت 17:00
نقره ای 258,700 ریال دوشنبه 1400/11/4 ساعت 17:00
طلایی + بازخوانی 550,600 ریال دوشنبه 1400/11/4 ساعت 17:00
برنز نیمه فوری 151,300 ریال دوشنبه 1400/11/4 ساعت 13:00
نقره ای نیمه فوری 329,800 ریال دوشنبه 1400/11/4 ساعت 13:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 822,800 ریال دوشنبه 1400/11/4 ساعت 13:00
برنز فوری 190,600 ریال دوشنبه 1400/11/4 ساعت 10:00
نقره ای فوری 419,000 ریال دوشنبه 1400/11/4 ساعت 10:00
طلایی فوری + بازخوانی 1,045,100 ریال دوشنبه 1400/11/4 ساعت 10:00
ماشینی + ویرایش سبک 81,700 ریال دوشنبه 1400/11/4 ساعت 8:00