تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه نفت ، گاز و پتروشیمی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: نفت ، گاز و پتروشیمی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 61,800 ریال شنبه 1399/5/18 ساعت 5:00
نقره ای 167,800 ریال شنبه 1399/5/18 ساعت 5:00
طلایی + بازخوانی 357,100 ریال شنبه 1399/5/18 ساعت 5:00
برنز نیمه فوری 102,900 ریال شنبه 1399/5/18 ساعت 1:00
نقره ای نیمه فوری 214,100 ریال شنبه 1399/5/18 ساعت 1:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 533,000 ریال شنبه 1399/5/18 ساعت 1:00
برنز فوری 129,700 ریال جمعه 1399/5/17 ساعت 22:00
نقره ای فوری 271,700 ریال جمعه 1399/5/17 ساعت 22:00
طلایی فوری + بازخوانی 677,000 ریال جمعه 1399/5/17 ساعت 22:00
ماشینی + ویرایش سبک 55,600 ریال جمعه 1399/5/17 ساعت 20:00