تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه نفت ، گاز و پتروشیمی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: نفت ، گاز و پتروشیمی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

  • کاربر گرامی، با توجه به حجم بالای سفارش‌ها زمان نشان داده شده بیشتر از حالت معمول است.
توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 64,900 ریال دوشنبه 1400/1/23 ساعت 7:00
نقره ای 184,800 ریال دوشنبه 1400/1/23 ساعت 7:00
طلایی + بازخوانی 393,300 ریال دوشنبه 1400/1/23 ساعت 7:00
برنز نیمه فوری 108,100 ریال دوشنبه 1400/1/23 ساعت 3:00
نقره ای نیمه فوری 235,600 ریال دوشنبه 1400/1/23 ساعت 3:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 587,700 ریال دوشنبه 1400/1/23 ساعت 3:00
برنز فوری 136,200 ریال دوشنبه 1400/1/23 ساعت 0:00
نقره ای فوری 299,300 ریال دوشنبه 1400/1/23 ساعت 0:00
طلایی فوری + بازخوانی 746,500 ریال دوشنبه 1400/1/23 ساعت 0:00
ماشینی + ویرایش سبک 58,400 ریال یک شنبه 1400/1/22 ساعت 22:00