تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه نفت ، گاز و پتروشیمی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: نفت ، گاز و پتروشیمی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

  • کاربر گرامی، با توجه به حجم بالای سفارش‌ها زمان نشان داده شده بیشتر از حالت معمول است.
توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 203,200 ریال یک شنبه 1402/3/14 ساعت 11:00
نقره ای 434,700 ریال یک شنبه 1402/3/14 ساعت 11:00
طلایی + بازخوانی 1,015,700 ریال یک شنبه 1402/3/14 ساعت 11:00
برنز نیمه فوری 353,500 ریال یک شنبه 1402/3/14 ساعت 7:00
نقره ای نیمه فوری 552,500 ریال یک شنبه 1402/3/14 ساعت 7:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 1,547,900 ریال یک شنبه 1402/3/14 ساعت 7:00
برنز فوری 442,900 ریال یک شنبه 1402/3/14 ساعت 4:00
نقره ای فوری 698,800 ریال یک شنبه 1402/3/14 ساعت 4:00
طلایی فوری + بازخوانی 1,970,400 ریال یک شنبه 1402/3/14 ساعت 4:00
ماشینی + ویرایش سبک 150,400 ریال یک شنبه 1402/3/14 ساعت 2:00