تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه نفت ، گاز و پتروشیمی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: نفت ، گاز و پتروشیمی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

  • مجموع تخفیف فصلی: %15
توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 132,900 ریال یک شنبه 1401/4/12 ساعت 1:00
نقره ای 284,300 ریال یک شنبه 1401/4/12 ساعت 1:00
طلایی + بازخوانی 664,200 ریال یک شنبه 1401/4/12 ساعت 1:00
برنز نیمه فوری 231,200 ریال شنبه 1401/4/11 ساعت 21:00
نقره ای نیمه فوری 361,300 ریال شنبه 1401/4/11 ساعت 21:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 1,012,100 ریال شنبه 1401/4/11 ساعت 21:00
برنز فوری 289,600 ریال شنبه 1401/4/11 ساعت 18:00
نقره ای فوری 456,900 ریال شنبه 1401/4/11 ساعت 18:00
طلایی فوری + بازخوانی 1,288,400 ریال شنبه 1401/4/11 ساعت 18:00
ماشینی + ویرایش سبک 98,400 ریال شنبه 1401/4/11 ساعت 16:00