تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه کشاورزی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: کشاورزی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 219,400 ریال شنبه 1403/4/30 ساعت 11:00
نقره ای 469,500 ریال شنبه 1403/4/30 ساعت 11:00
طلایی + بازخوانی 1,096,900 ریال شنبه 1403/4/30 ساعت 11:00
برنز نیمه فوری 381,800 ریال شنبه 1403/4/30 ساعت 7:00
نقره ای نیمه فوری 596,700 ریال شنبه 1403/4/30 ساعت 7:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 1,671,700 ریال شنبه 1403/4/30 ساعت 7:00
برنز فوری 478,300 ریال شنبه 1403/4/30 ساعت 4:00
نقره ای فوری 754,700 ریال شنبه 1403/4/30 ساعت 4:00
طلایی فوری + بازخوانی 2,128,000 ریال شنبه 1403/4/30 ساعت 4:00
ماشینی + ویرایش سبک 162,400 ریال شنبه 1403/4/30 ساعت 2:00