تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه متالورژی و مواد و زمان بندی تحویل
  • زمینه: متالورژی و مواد
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

  • کاربر گرامی، با توجه به حجم بالای سفارش‌ها زمان نشان داده شده بیشتر از حالت معمول است.
توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 51,900 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 20:00
نقره ای 147,800 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 20:00
طلایی + بازخوانی 314,600 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 20:00
برنز نیمه فوری 86,500 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 15:00
نقره ای نیمه فوری 188,500 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 15:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 470,200 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 15:00
برنز فوری 108,900 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 12:00
نقره ای فوری 239,400 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 12:00
طلایی فوری + بازخوانی 597,200 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 12:00
ماشینی + ویرایش سبک 46,700 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 10:00