تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه قرارداد و اسناد تجاری و زمان بندی تحویل
  • زمینه: قرارداد و اسناد تجاری
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 243,800 ریال یک شنبه 1402/9/19 ساعت 0:00
نقره ای 521,700 ریال یک شنبه 1402/9/19 ساعت 0:00
طلایی + بازخوانی 1,218,800 ریال یک شنبه 1402/9/19 ساعت 0:00
برنز نیمه فوری 424,200 ریال شنبه 1402/9/18 ساعت 20:00
نقره ای نیمه فوری 663,000 ریال شنبه 1402/9/18 ساعت 20:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 1,857,400 ریال شنبه 1402/9/18 ساعت 20:00
برنز فوری 531,400 ریال شنبه 1402/9/18 ساعت 17:00
نقره ای فوری 838,500 ریال شنبه 1402/9/18 ساعت 17:00
طلایی فوری + بازخوانی 2,364,400 ریال شنبه 1402/9/18 ساعت 17:00
ماشینی + ویرایش سبک 180,400 ریال شنبه 1402/9/18 ساعت 15:00