تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه قرارداد و اسناد تجاری و زمان بندی تحویل
  • زمینه: قرارداد و اسناد تجاری
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

  • کاربر گرامی، با توجه به حجم بالای سفارش‌ها زمان نشان داده شده بیشتر از حالت معمول است.
توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 77,800 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 18:00
نقره ای 221,700 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 18:00
طلایی + بازخوانی 471,900 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 18:00
برنز نیمه فوری 129,700 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 14:00
نقره ای نیمه فوری 282,700 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 14:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 705,300 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 14:00
برنز فوری 163,400 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 11:00
نقره ای فوری 359,100 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 11:00
طلایی فوری + بازخوانی 895,800 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 11:00
ماشینی + ویرایش سبک 70,100 ریال پنج شنبه 1399/12/14 ساعت 9:00