برآورد قیمت و زمان تحویل ترجمه
  • زمینه: عمومی
  • زبان: اردو به انگلیسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
طلایی + بازخوانی 614,600 ریال پنج شنبه 1398/7/25 ساعت 5:00
طلایی فوری + بازخوانی 921,800 ریال چهارشنبه 1398/7/24 ساعت 19:00