تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه فلسفه و زمان بندی تحویل
  • زمینه: فلسفه
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 74,100 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 17:00
نقره ای 201,300 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 17:00
طلایی + بازخوانی 428,500 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 17:00
برنز نیمه فوری 123,500 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 13:00
نقره ای نیمه فوری 256,900 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 13:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 639,600 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 13:00
برنز فوری 155,600 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 10:00
نقره ای فوری 326,000 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 10:00
طلایی فوری + بازخوانی 812,400 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 10:00
ماشینی + ویرایش سبک 66,700 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 8:00