تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه ورزشی و تربیت بدنی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: ورزشی و تربیت بدنی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 51,900 ریال دوشنبه 1399/12/11 ساعت 23:00
نقره ای 147,800 ریال دوشنبه 1399/12/11 ساعت 23:00
طلایی + بازخوانی 314,600 ریال دوشنبه 1399/12/11 ساعت 23:00
برنز نیمه فوری 86,500 ریال دوشنبه 1399/12/11 ساعت 19:00
نقره ای نیمه فوری 188,500 ریال دوشنبه 1399/12/11 ساعت 19:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 470,200 ریال دوشنبه 1399/12/11 ساعت 19:00
برنز فوری 108,900 ریال دوشنبه 1399/12/11 ساعت 16:00
نقره ای فوری 239,400 ریال دوشنبه 1399/12/11 ساعت 16:00
طلایی فوری + بازخوانی 597,200 ریال دوشنبه 1399/12/11 ساعت 16:00
ماشینی + ویرایش سبک 46,700 ریال دوشنبه 1399/12/11 ساعت 14:00