تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه بازرگانی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: بازرگانی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 850

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 552,500 ریال یک شنبه 1402/9/19 ساعت 13:00
نقره ای 1,182,400 ریال یک شنبه 1402/9/19 ساعت 13:00
طلایی + بازخوانی 2,762,500 ریال یک شنبه 1402/9/19 ساعت 13:00
برنز نیمه فوری 961,400 ریال یک شنبه 1402/9/19 ساعت 5:00
نقره ای نیمه فوری 1,502,800 ریال یک شنبه 1402/9/19 ساعت 5:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 4,210,100 ریال یک شنبه 1402/9/19 ساعت 5:00
برنز فوری 1,204,500 ریال یک شنبه 1402/9/19 ساعت 0:00
نقره ای فوری 1,900,600 ریال یک شنبه 1402/9/19 ساعت 0:00
طلایی فوری + بازخوانی 5,359,300 ریال یک شنبه 1402/9/19 ساعت 0:00
ماشینی + ویرایش سبک 408,900 ریال شنبه 1402/9/18 ساعت 20:00