تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه بازرگانی و زمان بندی تحویل
  • زمینه: بازرگانی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 850

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 745,900 ریال سه شنبه 1403/3/1 ساعت 13:00
نقره ای 1,596,200 ریال سه شنبه 1403/3/1 ساعت 13:00
طلایی + بازخوانی 3,729,400 ریال سه شنبه 1403/3/1 ساعت 13:00
برنز نیمه فوری 1,297,900 ریال سه شنبه 1403/3/1 ساعت 5:00
نقره ای نیمه فوری 2,028,800 ریال سه شنبه 1403/3/1 ساعت 5:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 5,683,600 ریال سه شنبه 1403/3/1 ساعت 5:00
برنز فوری 1,626,100 ریال سه شنبه 1403/3/1 ساعت 0:00
نقره ای فوری 2,565,900 ریال سه شنبه 1403/3/1 ساعت 0:00
طلایی فوری + بازخوانی 7,235,000 ریال سه شنبه 1403/3/1 ساعت 0:00
ماشینی + ویرایش سبک 552,000 ریال دوشنبه 1403/2/31 ساعت 20:00