تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه متون ادبی و شعر و زمان بندی تحویل
  • زمینه: متون ادبی و شعر
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 145,200 ریال چهارشنبه 1400/5/13 ساعت 23:00
نقره ای 413,900 ریال چهارشنبه 1400/5/13 ساعت 23:00
طلایی + بازخوانی 880,900 ریال چهارشنبه 1400/5/13 ساعت 23:00
برنز نیمه فوری 242,000 ریال چهارشنبه 1400/5/13 ساعت 19:00
نقره ای نیمه فوری 527,600 ریال چهارشنبه 1400/5/13 ساعت 19:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 1,316,500 ریال چهارشنبه 1400/5/13 ساعت 19:00
برنز فوری 305,000 ریال چهارشنبه 1400/5/13 ساعت 16:00
نقره ای فوری 670,400 ریال چهارشنبه 1400/5/13 ساعت 16:00
طلایی فوری + بازخوانی 1,672,200 ریال چهارشنبه 1400/5/13 ساعت 16:00
ماشینی + ویرایش سبک 130,700 ریال چهارشنبه 1400/5/13 ساعت 14:00