تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه متون ادبی و شعر و زمان بندی تحویل
  • زمینه: متون ادبی و شعر
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 98,800 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 17:00
نقره ای 268,400 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 17:00
طلایی + بازخوانی 571,300 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 17:00
برنز نیمه فوری 164,700 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 13:00
نقره ای نیمه فوری 342,500 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 13:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 852,800 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 13:00
برنز فوری 207,500 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 10:00
نقره ای فوری 434,600 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 10:00
طلایی فوری + بازخوانی 1,083,200 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 10:00
ماشینی + ویرایش سبک 88,900 ریال یک شنبه 1399/5/26 ساعت 8:00