تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه مکانیک و زمان بندی تحویل
  • زمینه: مکانیک
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 41,200 ریال شنبه 1398/12/3 ساعت 22:00
نقره ای 111,900 ریال شنبه 1398/12/3 ساعت 22:00
طلایی + بازخوانی 238,100 ریال شنبه 1398/12/3 ساعت 22:00
برنز نیمه فوری 68,600 ریال شنبه 1398/12/3 ساعت 18:00
نقره ای نیمه فوری 142,700 ریال شنبه 1398/12/3 ساعت 18:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 355,300 ریال شنبه 1398/12/3 ساعت 18:00
برنز فوری 86,500 ریال شنبه 1398/12/3 ساعت 15:00
نقره ای فوری 181,100 ریال شنبه 1398/12/3 ساعت 15:00
طلایی فوری + بازخوانی 451,400 ریال شنبه 1398/12/3 ساعت 15:00
ماشینی + ویرایش سبک 37,100 ریال شنبه 1398/12/3 ساعت 13:00