تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات و زمان بندی تحویل
  • زمینه: مدیریت و فناوری اطلاعات
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 72,600 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 11:00
نقره ای 207,000 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 11:00
طلایی + بازخوانی 440,500 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 11:00
برنز نیمه فوری 121,000 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 7:00
نقره ای نیمه فوری 263,800 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 7:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 658,300 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 7:00
برنز فوری 152,500 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 3:00
نقره ای فوری 335,200 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 3:00
طلایی فوری + بازخوانی 836,100 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 3:00
ماشینی + ویرایش سبک 65,400 ریال شنبه 1400/3/29 ساعت 1:00