تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات و زمان بندی تحویل
  • زمینه: مدیریت و فناوری اطلاعات
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

  • مجموع تخفیف فصلی: %15
توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 106,300 ریال یک شنبه 1401/4/12 ساعت 2:00
نقره ای 227,400 ریال یک شنبه 1401/4/12 ساعت 2:00
طلایی + بازخوانی 531,300 ریال یک شنبه 1401/4/12 ساعت 2:00
برنز نیمه فوری 184,900 ریال شنبه 1401/4/11 ساعت 22:00
نقره ای نیمه فوری 289,000 ریال شنبه 1401/4/11 ساعت 22:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 809,700 ریال شنبه 1401/4/11 ساعت 22:00
برنز فوری 231,700 ریال شنبه 1401/4/11 ساعت 18:00
نقره ای فوری 365,500 ریال شنبه 1401/4/11 ساعت 18:00
طلایی فوری + بازخوانی 1,030,700 ریال شنبه 1401/4/11 ساعت 18:00
ماشینی + ویرایش سبک 78,700 ریال شنبه 1401/4/11 ساعت 16:00