برآورد قیمت و زمان تحویل ترجمه
  • زمینه: مدیریت و فناوری اطلاعات
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

  • مجموع تخفیف فصلی: %10
  • کاربر گرامی، با توجه به حجم بالای سفارش ها و تعطیلات زمان نشان داده شده بیشتر از حالت معمول است.
توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 47,000 ریال سه شنبه 1398/5/29 ساعت 21:00
نقره ای 100,800 ریال سه شنبه 1398/5/29 ساعت 21:00
طلایی + بازخوانی 214,300 ریال سه شنبه 1398/5/29 ساعت 21:00
برنز نیمه فوری 61,800 ریال سه شنبه 1398/5/29 ساعت 17:00
نقره ای نیمه فوری 128,500 ریال سه شنبه 1398/5/29 ساعت 17:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 319,800 ریال سه شنبه 1398/5/29 ساعت 17:00
برنز فوری 77,900 ریال سه شنبه 1398/5/29 ساعت 14:00
نقره ای فوری 163,000 ریال سه شنبه 1398/5/29 ساعت 14:00
طلایی فوری + بازخوانی 406,300 ریال سه شنبه 1398/5/29 ساعت 14:00