تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات و زمان بندی تحویل
  • زمینه: مدیریت و فناوری اطلاعات
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

  • کاربر گرامی، با توجه به حجم بالای سفارش‌ها زمان نشان داده شده بیشتر از حالت معمول است.
توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 51,900 ریال دوشنبه 1400/1/23 ساعت 8:00
نقره ای 147,800 ریال دوشنبه 1400/1/23 ساعت 8:00
طلایی + بازخوانی 314,600 ریال دوشنبه 1400/1/23 ساعت 8:00
برنز نیمه فوری 86,500 ریال دوشنبه 1400/1/23 ساعت 4:00
نقره ای نیمه فوری 188,500 ریال دوشنبه 1400/1/23 ساعت 4:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 470,200 ریال دوشنبه 1400/1/23 ساعت 4:00
برنز فوری 108,900 ریال دوشنبه 1400/1/23 ساعت 0:00
نقره ای فوری 239,400 ریال دوشنبه 1400/1/23 ساعت 0:00
طلایی فوری + بازخوانی 597,200 ریال دوشنبه 1400/1/23 ساعت 0:00
ماشینی + ویرایش سبک 46,700 ریال یک شنبه 1400/1/22 ساعت 22:00