تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات و زمان بندی تحویل
  • زمینه: مدیریت و فناوری اطلاعات
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

  • کاربر گرامی، با توجه به حجم بالای سفارش‌ها زمان نشان داده شده بیشتر از حالت معمول است.
توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 49,400 ریال پنج شنبه 1399/3/15 ساعت 17:00
نقره ای 134,200 ریال پنج شنبه 1399/3/15 ساعت 17:00
طلایی + بازخوانی 285,700 ریال پنج شنبه 1399/3/15 ساعت 17:00
برنز نیمه فوری 82,400 ریال پنج شنبه 1399/3/15 ساعت 13:00
نقره ای نیمه فوری 171,300 ریال پنج شنبه 1399/3/15 ساعت 13:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 426,400 ریال پنج شنبه 1399/3/15 ساعت 13:00
برنز فوری 103,800 ریال پنج شنبه 1399/3/15 ساعت 10:00
نقره ای فوری 217,300 ریال پنج شنبه 1399/3/15 ساعت 10:00
طلایی فوری + بازخوانی 541,600 ریال پنج شنبه 1399/3/15 ساعت 10:00
ماشینی + ویرایش سبک 44,500 ریال پنج شنبه 1399/3/15 ساعت 8:00