تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات و زمان بندی تحویل
  • زمینه: مدیریت و فناوری اطلاعات
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 51,900 ریال جمعه 1399/8/2 ساعت 4:00
نقره ای 140,900 ریال جمعه 1399/8/2 ساعت 4:00
طلایی + بازخوانی 299,900 ریال جمعه 1399/8/2 ساعت 4:00
برنز نیمه فوری 86,500 ریال جمعه 1399/8/2 ساعت 0:00
نقره ای نیمه فوری 179,800 ریال جمعه 1399/8/2 ساعت 0:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 447,700 ریال جمعه 1399/8/2 ساعت 0:00
برنز فوری 108,900 ریال پنج شنبه 1399/8/1 ساعت 21:00
نقره ای فوری 228,200 ریال پنج شنبه 1399/8/1 ساعت 21:00
طلایی فوری + بازخوانی 568,700 ریال پنج شنبه 1399/8/1 ساعت 21:00
ماشینی + ویرایش سبک 46,700 ریال پنج شنبه 1399/8/1 ساعت 19:00