تعیین قیمت ترجمه تخصصی زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات و زمان بندی تحویل
  • زمینه: مدیریت و فناوری اطلاعات
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 125,000 ریال پنج شنبه 1401/9/17 ساعت 6:00
نقره ای 267,500 ریال پنج شنبه 1401/9/17 ساعت 6:00
طلایی + بازخوانی 625,000 ریال پنج شنبه 1401/9/17 ساعت 6:00
برنز نیمه فوری 217,500 ریال پنج شنبه 1401/9/17 ساعت 2:00
نقره ای نیمه فوری 340,000 ریال پنج شنبه 1401/9/17 ساعت 2:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 952,500 ریال پنج شنبه 1401/9/17 ساعت 2:00
برنز فوری 272,500 ریال چهارشنبه 1401/9/16 ساعت 22:00
نقره ای فوری 430,000 ریال چهارشنبه 1401/9/16 ساعت 22:00
طلایی فوری + بازخوانی 1,212,500 ریال چهارشنبه 1401/9/16 ساعت 22:00
ماشینی + ویرایش سبک 92,500 ریال چهارشنبه 1401/9/16 ساعت 20:00