برآورد قیمت و زمان تحویل ترجمه
  • زمینه: علوم اجتماعی و جامعه شناسی
  • زبان: انگلیسی به فارسی
  • تعداد کلمات: 250

  • کاربر گرامی، با توجه به حجم بالای سفارش‌ها زمان نشان داده شده بیشتر از حالت معمول است.
توجه:
  1. مدت زمان اعتبار قیمت ها تا 24 ساعت است.
  2. جهت اطلاع از زمانبندی و هزینه دقیق انجام سفارشتان از طریق بخش سفارش ترجمه اقدام نمایید. توجه داشته باشید که ثبت اولیه سفارش هزینه ای ندارد.
کیفیت/سرعتقیمتتاریخ و زمان تحویل
برنز 41,200 ریال یک شنبه 1398/10/29 ساعت 8:00
نقره ای 111,900 ریال یک شنبه 1398/10/29 ساعت 8:00
طلایی + بازخوانی 238,100 ریال یک شنبه 1398/10/29 ساعت 8:00
برنز نیمه فوری 68,600 ریال یک شنبه 1398/10/29 ساعت 4:00
نقره ای نیمه فوری 142,700 ریال یک شنبه 1398/10/29 ساعت 4:00
طلایی نیمه فوری + بازخوانی 355,300 ریال یک شنبه 1398/10/29 ساعت 4:00
برنز فوری 86,500 ریال یک شنبه 1398/10/29 ساعت 1:00
نقره ای فوری 181,100 ریال یک شنبه 1398/10/29 ساعت 1:00
طلایی فوری + بازخوانی 451,400 ریال یک شنبه 1398/10/29 ساعت 1:00
ماشینی + ویرایش سبک 37,100 ریال شنبه 1398/10/28 ساعت 23:00